Osoba fizyczna zostaje pociągnięta do odpowiedzialności za niezgłoszenie towarów do użytku osobistego w związku z przekroczeniem dopuszczalnych norm bezcłowego wwozu towarów. Czy podczas wyznaczenia kary uwzględniana jest wartość towarów dopuszczonych do bezcłowego wwozu przez tę osobę?

Za niezgłoszenie towarów podlegających zgłoszeniu celnemu (art. 16.2 ust. 1 kodeksu wykroczeń administracyjnych FR (KoAP FR)), grzywnę administracyjną wyznacza się w wysokości od ½ do 2-krotnej wartości niezgłoszonego towaru.

Zgodnie z adnotacją do wyżej wymienionego artykułu KoAP FR, podczas obliczania wysokości grzywny, z danej wartości wyłącza się wartość towarów przemieszczanych przez granicę Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EURAZES) ze zwolnieniem z uiszczenia ceł.

Tak więc, w przypadku niezgłoszenia przez osobę fizyczną towarów, wartość których przekracza przewidzianą wysokość bezcłowego wwozu (1.500/1.000 EUR w przypadku podróży samolotem), wysokość grzywny będzie obliczona, biorąc za podstawę wartość towarów, przekraczającą dopuszczalne normy.

Na przykład, jeśli podczas przekraczania granicy samochodem niezgłoszona przez osobę fizyczną wartość towarów wynosi ogółem 2.500 EUR, to wysokość grzywny będzie naliczana od kwoty 1.000 EUR.

Data publikacji 22.02.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм