Na terytorium Unii Celnej został wwieziony towar na zagranicznym środku transportu. Podczas wykonywania tego przewozu przewoźnik uzyskał zlecenie na przewóz w drodze powrotnej ładunku „nie gabarytowego”. Do wykonania tego przewozu potrzebne jest jednak zezwolenie specjalne lecz termin jego uzyskania przekracza termin czasowego wwozu środka transportu w przewozie międzynarodowym (TSMP). Czy możemy w tym przypadku przedłużyć termin czasowego wwozu TSMP i w jaki sposób to zrobić?

Zgodnie z kodeksem celnym Unii Celnej (kc UC) przewoźnik ma prawo zwrócić się do organu celnego z pisemną prośbą o przedłużenie terminu wwozu czasowego.

Prośba musi zawierać uzasadnienie i opis okoliczności, które mogą spowodować przekroczenie terminu wwozu. W tym przypadku należy wskazać na konieczność uzyskania zezwolenia specjalnego. Prośbę można przedstawić w dowolnej formie pisemnej (nie ma określonego wzoru wniosku).

W prośbie należy koniecznie wskazać:

  • miejsce faktycznego postoju TSMP;
  • numer deklaracji, na podstawie której nastąpił wjazd TSMP na terytorium Unii Celnej;
  • pierwotny termin czasowego wwozu;
  • datę, do której należy przedłużyć czasowy wwóz.

Wraz z prośbą do organu celnego należy przedłożyć dokument, w którym wskazany jest termin czasowego wwozu (deklaracja na środek transportu, dokument przewozowy).

Należy również dołączyć kopie dokumentów potwierdzających okoliczności (zlecenie na nowy przewóz, wniosek o wydanie zezwolenia specjalnego z adnotacją o przyjęciu wniosku).

Prośba powinna być złożona organu celnego najbliższego względem miejsca postoju TSMP. Organ celny rozpatruje wniosek i podejmuje decyzję w przeciągu 3 dni roboczych.

Data publikacji 04.08.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм