Łotewski przewoźnik międzynarodowy został pociągnięty do odpowiedzialności administracyjnej z art. 16.1 ustęp 3 kodeksu wykroczeń administracyjnych FR (KoAP FR) – podanie organom celnym nieprawdziwych informacji o towarze podczas przybycia na obszar celny Unii Celnej). Czy w takim przypadku może on liczyć na karę w postaci ostrzeżenia za popełnione wykroczenie, jeśli w tym roku był już pociągnięty do odpowiedzialności przez organ celny za przekroczenie dozwolonych wymiarów/wagi środka transportu z art. 12.21.1 KoAP FR?

Zgodnie z zapisami KoAP FR kara w postaci ostrzeżenia może być wyznaczona dla osoby, która nie była wcześniej pociągnięta do odpowiedzialności administracyjnej. Zgodnie z ogólnymi zasadami,  za osobę która wcześniej była pociągnięta do odpowiedzialności administracyjnej uznaje się osobę w przeciągu jednego roku od dnia wykonania kary administracyjnej.

Jednakże w praktyce sądowniczej podczas rozpatrywania kwestii statusu czy dana osoba była wcześniej pociągana do odpowiedzialności, brane są pod uwagę popełnione przez nią wcześniej jednorodne wykroczenia.

W rozpatrywanym przypadku przewoźnik był wcześniej pociągnięty do odpowiedzialności za wykroczenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (rozdział 12 KoAP FR), natomiast w chwili obecnej rozpatrywana jest sprawa pociągnięcia go do odpowiedzialności za naruszenie przepisów celnych (rozdział 16 KoAP FR). Tak więc wykroczenia te nie będą wykroczeniami jednorodnymi.

W związku z tym przewoźnik ma prawo liczyć na karę w postaci ostrzeżenia, w przypadku wystąpienia wystarczającej ku temu podstawy.

Data publikacji 30.06.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм