Które sprawy o wykroczenie administracyjne w zakresie przepisów celnych są w kompetencji sądów ogólnej jurysdykcji, a które w kompetencji sądów arbitrażowych?

Zgodnie z zapisami kodeksu wykroczeń administracyjnych FR (KoAP FR) sędziowie sądów ogólnej jurysdykcji rozpatrują sprawy o wykroczenie administracyjne przewidziane w art. 16. ust. 2 niniejszego kodeksu, w charakterze sądu pierwszej instancji oraz jeśli funkcjonariusz służby celnej rozpatrujący sprawę o wykroczenie administracyjne w zakresie przepisów celnych, za popełnienie którego w charakterze kary dodatkowej i/lub alternatywnej przewidziana jest kara w postaci skonfiskowania, podejmie decyzję o przekazaniu tej sprawy do sądu. 

Zapisy KoAP nie przewidują przekazania przez organ celny sprawy do rozpatrzenia do sądu arbitrażowego.

Jeśli jednak sprawa o wykroczenie administracyjne została rozpatrzona przez organ celny bez przekazania do rozpatrzenia jej przez sąd, to decyzja wyznaczająca karę administracyjną może być zaskarżona również w sądzie rejonowym (art. 30.1 ust. 1 pkt.3 KoAP FR).

Jednocześnie, zgodnie z art. 30.1. ust. 3  KoAP FR decyzja w sprawie o wykroczenie administracyjne związana z prowadzeniem działalności gospodarczej  lub jakiejkolwiek innej działalności biznesowej przez osobę prawną albo osobę prowadzącą zwykłą działalność gospodarczą, może być zaskarżona w sądzie arbitrażowym zgodnie z arbitrażowym ustawodawstwem procesowym.  

Należy jednak zaznaczyć, że niniejsze zasady mogą nie działać w przypadku pociągnięcia do odpowiedzialności administracyjnej za popełnienie innego rodzaju wykroczeń.

Na przykład, zgodnie z wyjaśnieniami Sądu Najwyższego FR w przypadku pociągnięcia przewoźnika do odpowiedzialności na podstawie jednego z artykułów  z Rozdziału 12 KoAP FR (Wykroczenia administracyjne z zakresu ruchu drogowego), to decyzje w tych sprawach mogą być zaskarżane tylko w sądzie ogólnej jurysdykcji.

Data publikacji 16.11.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм