Kierowca zagubił dokumenty na towar podczas wykonywania przewozu międzynarodowego na podstawie procedury celnej tranzytu celnego. Jakie spowoduje to konsekwencje? Co powinien zrobić kierowca?

Utrata dokumentów na towar (CMR, faktura, karnet TIR) jest okolicznością stanowiącą  przeszkodę w dalszym przewozie towaru na podstawie procedury celnej tranzytu celnego.

W tej sytuacji zgodnie z art. 226 kodeksu celnego Unii Celnej przewoźnik jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu zabezpieczenia towaru i środka transportu i niezwłocznego poinformowania najbliższego organu celnego o zaistniałych okolicznościach oraz o miejscu znajdowania się towaru i przewieźć towar do najbliższego organu celnego lub innego  miejsca wskazanego przez organ celny.

W celu kontynuowania przewozu, kierowca musi uzyskać w najbliższym organie celnym dokumenty potwierdzające dane stanowiące podstawę wykonywania przewozu i dane o towarze oraz zgłosić wniosek o przedłużenie terminu tranzytu celnego – o ile jest to konieczne.

W przypadku utraty karnetu TIR organ celny ma prawo zażądać przedłożenia nowej gwarancji uiszczenia należności celnych. Jednocześnie zgodnie z Konwencją TIR przewoźnik jest zobowiązany do powiadomienia stowarzyszenia gwarancyjnego o utracie karnetu TIR i zgłoszenia odpowiedniej deklaracji.

Utrata dokumentów na towar nie stanowi podstawy do odmowy zamknięcia procedury celnej tranzytu celnego.

Jednakże przewoźnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności administracyjnej na podstawie art. 16.9 ust. 2 KoAP FR (niedostarczenie na miejsce dostawy towarów przewożonych zgodnie z tranzytem celnym) co zagrożone jest dla osoby prawnej karą grzywny administracyjnej w wysokości od 5 do 10 tysięcy rubli.

Data publikacji 19.10.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм