Jakie wymagania powinien spełnić przewoźnik aby uzyskać status przewoźnika celnego zgodnie z nowym kodeksem celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej?

Warunki określające włączenie przewoźnika do rejestru przewoźników celnych zostały określone w art. 407 kc EAUG.

Przede wszystkim status ten może uzyskać tylko osoba prawna.

Musi ona jednocześnie spełniać następujące warunki:

  1. prowadzić działalność w zakresie wykonywania przewozu ładunków przez co najmniej 2 lata wg stanu na dzień złożenia wniosku do organu celnego;
  2. posiadać zabezpieczenie wykonywania obowiązków osoby prawnej prowadzącej działalność w zakresie spraw celnych w wysokości równej 200.000 EUR;
  3. posiadać licencję na wykonywanie działalności związanej z przewozem ładunków o ile ten rodzaj działalności wymaga posiadania ww. dokumentu zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego;
  4. być właścicielem, posiadaczem, zarządcą lub najemcą środków transportu używanych do przewozu towarów, w tym pojazdów zdatnych do przewozu towarów pod plombami celnymi i pieczęciami;
  5. brak niewykonanego obowiązku uiszczenia należności celnych, ceł specjalnych, antydumpingowych, odsetek karnych itp. wg stanu na dzień złożenia wniosku do organu celnego;
  6. zgodność z wymaganiami oraz przestrzeganie innych warunków, które zostały określone przez państwa członkowskie.  

W Rosji na przykład dodatkowe warunki włączenia osoby prawnej do rejestru przewoźników celnych są określone w art. 67 ustawy federalnej „O regulacjach celnych”.

Do warunków tych odnoszą się w szczególności: brak przykładów pociągnięcia do odpowiedzialności administracyjnej za popełnienie wykroczenia administracyjnego w zakresie spraw celnych przewidzianego w art. 16.1, 16.2, 16.3, 16.9, 16.11, 16.15 oraz art. 16.23 ustęp 2 i 3 kodeksu wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej w ciągu 1 roku od daty złożenia wniosku do organu celnego.

Data publikacji 19.04.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм