Jakie sprawy spośród wykroczeń administracyjnych z zakresu przepisów celnych zgodnie z kodeksem wykroczeń administracyjnych FR (KoAP FR) mają prawo rozpatrywać organy celne, a jakie są przekazywane do rozpatrzenia przez sąd?

Wykroczenia administracyjne z zakresu przepisów celnych są wymienione w rozdziale 16 KoAP FR (art. 16.1 – 16.24).

Organy celne mają prawo do rozpatrzenia dowolnej sprawy dotyczącej dowolnego wykroczenia z zakresu przepisów celnych, za wyjątkiem wykroczenia o znamionach przewidzianych w art. 16.1 ustęp 2 KoAP FR (ukrycie towarów przed kontrolą celną z wykorzystaniem schowków bądź innych sposobów utrudniających znalezienie towarów bądź nadając jednym towarom wygląd innych podczas przemieszczania ich przez granicę celną Unii Celnej). Prawo do rozpatrywania spraw z art. 16.1 ustęp 2 KoAP FR posiada wyłącznie sąd.

Jednakże w całym szeregu artykułów KoAP FR za popełnienie wykroczeń z zakresu przepisów celnych przewidziane są sankcje stanowiące karę podstawową albo dodatkową, polegające na skonfiskowaniu towaru (art.  16.1 ustęp 1, 3, art. 16.2, art. 16.3, art. 16.4, art. 16.7, art. 16.9 ustęp 1, art. 16.16, art. 16.18 ustęp 1, art. 16.19, art. 16.20 ustęp 1, art. 16.21, art. 16.24 ustęp 2).  

Prawo do zastosowania tego rodzaju kary ma wyłącznie sąd. W związku z tym, przepisy prawne przewidują, że organ celny ma prawo do podjęcia decyzji o przekazaniu sprawy o wykroczenie administracyjne przewidziane w wyżej wymienionych artykułach do rozpatrzenia w sądzie.

Data publikacji 17.04.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм