Jakie konsekwencje może spowodować naruszenie terminu czasowego wwozu środka transportu w przewozie międzynarodowym na terytorium Rosji?

Ustawodawstwo FR nie przewiduje odpowiedzialności administracyjnej za popełnienie niniejszego naruszenia. Jednakże naruszenie to może skutkować tym, że organ celny zażąda umieszczenia tego środka transportu w innej procedurze celnej wraz z uiszczeniem wszelkich należności celnych.

W praktyce sądowniczej FR utrwaliło się już takie podejście, że żądanie organu celnego dotyczące uiszczenia należności celnych w związku z przekroczeniem terminu wwozu środka transportu w przewozie międzynarodowym, zostało uznane za prawnie uzasadnione.

Aby uniknąć tego rodzaju konsekwencji zaleca się wcześniejsze poinformowanie organu celnego o okolicznościach i przedłużenie terminu czasowego wwozu, w przypadku braku możliwości wywozu środka transportu w przewozie międzynarodowym w wyznaczonym terminie na przykład z powodu wypadku drogowego lub kradzieży.

Data publikacji 19.05.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм