Jakie dokumenty pozwalają na potwierdzenie prawa do otrzymania kary administracyjnej w postaci ostrzeżenia, jeśli wykroczenie przewidziane w odpowiednim artykule kodeksu wykroczeń administracyjnych FR (KoAP FR) np. w art. 16.3 nie przewiduje tego rodzaju kary?

Zgodnie z art. 4.1.1 ust. 1 KoAP FR kara administracyjna w postaci grzywny administracyjnej w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 3.4 ust. 2 niniejszego kodeksu, nałożona na osoby, które są podmiotem małego i średniego biznesu prowadzącymi działalność gospodarczą bez utworzenia osoby prawnej oraz osoby prawne i ich pracowników, podlega zamianie na ostrzeżenie jeśli było to pierwsze popełnione przez nich wykroczenie administracyjne, wykryte podczas przeprowadzania kontroli państwowej (nadzoru), kontroli wykonywanej przez jednostkę samorządową, w przypadku jeśli wyznaczenie kary administracyjnej w postaci ostrzeżenia nie jest przewidziane w odpowiednim artykule rozdziału II niniejszego kodeksu lub ustawie podmiotu Federacji Rosyjskiej o wykroczeniach administracyjnych.    

Zgodnie z art. 3.4 ust. 2 KoAP FR ostrzeżenie jest wyznaczane za popełnienie wykroczenia administracyjnego po raz pierwszy w przypadku braku spowodowania szkód lub powstania zagrożenia uszczerbku dla życia i zdrowia osób, zwierząt i świata roślinnego, środowiska naturalnego, obiektów dziedzictwa kulturalnego (zabytki i pomniki kultury) narodów Federacji Rosyjskiej, bezpieczeństwa państwa, zagrożenia powstania sytuacji nadzwyczajnych o charakterze przyrodniczym i przemysłowym oraz w przypadku braku powstania szkód materialnych.  

Zatem pomimo wymagań zawartych w art. 3.4 ust. 2 KoAP FR osoba pociągnięta do odpowiedzialności powinna spełniać wymogi prowadzenia małego i średniego biznesu. Zasadniczo są to następujące wymagania:

  • państwowy udział w kapitale zakładowym nie większy niż 49%;
  • średniostatystyczna liczba pracowników w skali roku nie większa niż 250 osób;
  • dochód roczny nie większy niż 2 miliardy rubli.

Dane rosyjskich firm znajdują się w Rejestrze małych i średnich firm i są danymi jawnymi.

W celu potwierdzenia swojego prawa, zagranicznym firmom zaleca się przedłożenie dokumentów księgowych, przedstawiających dochód za ostatni rok finansowy, zaświadczenia o średniej liczbie pracowników za poprzedni rok kalendarzowy oraz wyciągu z rejestru przedsiębiorstw zawierającego informację o udziałowcach.

Data publikacji 02.06.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм