Jaki jest ostateczny termin odbycia kontroli celnej przeprowadzanej podczas wywozu towaru z terytorium celnego Unii Celnej w ramach procedury celnej eksportu?

Zgodnie z ogólnymi zasadami przeprowadzania kontroli celnej, powinna ona być wykonana przez funkcjonariusza służby celnej nie później niż przed końcem dnia roboczego następującego po dniu podjęcia decyzji o przeprowadzeniu kontroli i dnia przedłożenia towaru organowi celnemu.

Z tego wynika, że do określenia terminu przeprowadzenia kontroli ma znaczenie nie tylko dzień podjęcia decyzji o jej przeprowadzeniu lecz również dzień przedłożenia towaru do kontroli.  

Jeśli zgodnie z żądaniem organu celnego o przeprowadzeniu operacji wobec towaru, w celu przeprowadzenia kontroli konieczny jest wyładunek towaru i/lub rozdzielenie go według rodzaju i nazwy, to towar uważa się za przedłożony do kontroli tylko z chwilą spełnienia tego wymagania.

Oprócz tego protokół kontroli celnej musi być sporządzony w terminie nie później niż jeden dzień roboczy następujący po dniu zakończenia kontroli celnej, lecz nie później niż termin zwolnienia towaru.

Jeśli kontrola celna odbywa się w ramach kontroli na etapie wywozu z terytorium Unii Celnej towaru umieszczonego w procedurze eksportu, to warunkiem szczególnym tej sytuacji jest to, że towar ten jest już zwolniony.  

W takim przypadku nie stosuje się ograniczenia kontroli celnej w postaci terminu zwolnienia.

W wyniku powyższego, jeśli osoba deklarująca nie dokona operacji z towarem wymaganych przez organ celny, to termin znajdowania się tego towaru pod kontrolą celną nie jest przez nic ograniczony.

Data publikacji 24.08.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм