Jaka jest przewidziana odpowiedzialność dla przewoźnika za niezgłoszenie towaru, który był zatrzymany przez organ celny jako przedmiot wykroczenia administracyjnego, a następnie zwrócony mu w celu dokonania odprawy celnej po zakończeniu czynności administracyjnych?

Kodeks celny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej nie określa terminu, w czasie którego powinna być złożona deklaracja celna na taki towar. Jednakże art. 98 ustęp 4 kc EAUG przewiduje, że towar, który był zatrzymany lub aresztowany podczas prowadzenia sprawy o popełnienie wykroczenia administracyjnego, a następnie była podjęta decyzja o zwrocie tego towaru, powinien być umieszczony na przechowanie czasowe w przeciągu 10 dni kalendarzowych licząc od dnia wejścia w życie stosownej decyzji w tej sprawie.

Z tego wynika, że przewoźnik zagraniczny ma obowiązek dokonać odprawy towaru lub umieścić go na przechowanie czasowe a następnie odprawić go w terminie określonym przez daną procedurę, zanim upłynie 10-dniowy termin od dnia wejście w życie stosownej decyzji w sprawie administracyjnej.

Niedotrzymanie ww. terminu zagrożone jest pociągnięciem przewoźnika przez organ celny do odpowiedzialności administracyjnej z art. 16.14 kodeksu wykroczeń administracyjnych FR , tj. karą grzywny w wysokości od 5.000 do 20.000 rubli.

Data publikacji 12.07.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм