Firma transportowa zakupiła ciągnik w celu wykonywania przewozów międzynarodowych. Podczas wjazdu z towarem na terytorium Unii Celnej, organ celny wykrył pomyłkę w dowodzie rejestracyjnym środka transportu (błędnie wpisana jedna cyfra w numerze VIN). W związku z powyższym organ celny zatrzymał srodek transportu. Czy dzianie organu celnego jest zgodne z prawem? Co należy zrobić aby móc kontynuować przewóz? Czy wystarczy przedłożenie zaświadczenia wystawionego przez organ rejestracyjny, zawierającego stwierdzenie pomyłki w dowodzie rejestracyjnym pojazdu?

Z formalnego punktu widzenia dowód rejestracyjny pojazdu zawierający błąd w numerze VIN jest uznawany za nieważny.

Zgodnie z przepisami ruchu drogowego w FR, jak również w pozostałych krajach członkowskich Unii Celnej, kierowca środka transportu jest zobowiązany do posiadania dowodu rejetracyjnego środka transportu. W przypadku jego braku poruszanie się środka transportu jest zabronione, wobec czego organ celny nie ma możliwośći dokonania odprawy celnej towaru, który jest przewożony tym środkiem transportu zgodnie z procedurą tranzytu celnego.

W celu rozwiązania tego problemu należy przedłożyć nowy dowód rejestracyjny tego środka transportu, który nie zawiera błędów. Zaświadczenie z organu rejestracyjnego nie może zastąpić dowodu rejestracyjnego.

W przypadku jeśli w najbliższym czasie nie jest możliwa zamiana dowodu rejetracyjnego, to przewoźnik ma prawo przedstawić do wykonania przewozu nowy środek transportu (ciągnik) i zwrócić się do organu celnego z wnioskiem o zmianę środka transportu do wykonania przewozu międzynarodowego.

 

Po uzyskaniu zgody i pod warunkiem dokonania stosownych zmian w dokumentach przewozowych, towar może zostać umieszczony w procedurze celnej w celu dalszego przewozu.

Data publikacji 22.06.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм