Firma transportowa wykonuje międzynarodowy przewóz ładunku z wykorzystaniem palet drewnianych na trasie Rosja – Litwa. Firma posiada certyfikat fitosanitarny na palety. W rubryce znaki szczególne wpisano: bez oznaczeń, ponieważ palety nie są oznakowane. Czy brak oznaczeń na paletach stanowi naruszenie przepisów prawnych?

Palety drewniane odnoszą się do produktów o wysokim ryzyku fitosanitarnym.

Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych (ISPM) 12, międzynarodowemu przewozowi tego rodzaju produktów powinien towarzyszyć certyfikat fitosanitarny. Oprócz tego zgodnie z ISPM 15, opakowanie drewniane (paleta) może posiadać stosowne oznaczenie dotyczące niezakażania (ISPM 15), które jest przyrównane do certyfikatu (tzn. w tym przypadku certyfikat nie jest wymagany).

W przypadku gdy na opakowaniu (palecie) brak oznakowania, to ich przewóz z wykorzystaniem certyfikatu fitosanitarnego jest utrudniony, ponieważ w tym przypadku nie ma możliwości zidentyfikowania produktu, na który został wydany certyfikat.

Zgodnie z ISPM 12 w certyfikacie powinna koniecznie znaleźć się wypełniona rubryka znaki szczególne (oznaczenia). W rubryce tej powinny być wymienione znaki szczególne. Nie przewiduje się wpisania zwrotu „bez oznaczeń”.

Należy jednak uwzględnić, że w  Rozporządzeniu w sprawie trybu wykonywania fitosanitarnej kontroli kwarantannowej (nadzoru) na granicy Unii Celnej, które zostało zatwierdzone Decyzją Komisji Unii Celnej nr 318 18.06.2010 r., znajduje się zapis przewidujący, że drewniane materiały opakowaniowe i mocujące podlegają kontroli fitosanitarnej tylko w przypadku jeśli stanowią towar samodzielny albo są oddzielnie zgłaszane.

W przypadku jeśli drewniany materiał opakowaniowy stanowi opakowanie towaru i nie jest zgłaszany oddzielnie, to nie podlega kontroli fitosanitarnej.

W związku z tym brak oznaczeń na paletach nie stanowi wykroczenia, za wyjątkiem przypadku gdy stanowią one samodzielny towar albo są zgłaszane oddzielnie.  

Data publikacji 13.07.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм