Firma skierowała skargę na działania funkcjonariusza służby celnej do organu wyższego. Jaki jest termin rozpatrzenia niniejszej skargi? W jakim czasie od wpłynięcia skarga powinna być zarejestrowana?

Zgodnie z art. 47 ustęp 1 ustawy federalnej „O regulacjach celnych w FR”, skarga na decyzję, działania (zaniechanie działania) organu celnego lub jego funkcjonariusza, powinna być rozpatrzona przez organ celny w przeciągu jednego miesiąca od dnia jej wpływu do organu celnego, który jest kompetentny do jej rozpatrzenia.

Rejestracja wpływających skarg odbywa się zgodnie z Instrukcją w sprawie procedowania i pracy archiwum w organach celnych FR. Punkt 6.3.1. niniejszej instrukcji mówi, że dokumenty, które wpłynęły do organu celnego w ciągu dnia pracy podlegają wstępnej procedurze a następnie są przekazywane do rejestracji do Wydziału ds. zabezpieczenia dokumentów w dniu wpływu, a przypadku wpływu poza godzinami pracy – następnego dnia roboczego.

W każdym przypadku, ponieważ termin rozpatrzenia skargi liczy się od dnia jej wpływu, nieterminowe zarejestrowanie nie pociąga za sobą wydłużenia terminu przewidzianego w art. 47 ust. 1 o regulacjach celnych.

Data publikacji 28.09.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм