Czy wywóz towarów z terytorium Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej umieszczonych w procedurze celnej eksportu w ilości mniejszej niż wskazano w deklaracji eksportowej stanowi wykroczenie przepisów celnych?

Procedura celna eksportu jest to procedura celna, która jest stosowana wobec towarów EAUG, zgodnie z którą towar ten zostaje wywieziony z terytorium celnego EAUG na stałe.

Zgodnie z art. 94 kodeksu celnego EAUG, towary EAUG powinny być faktycznie wywiezione z terytorium celnego EAUG w takiej samej ilości i takim samym stanie, w którym znajdowały się w chwili ich umieszczenia w określonej procedurze celnej.

Jednak istnieją wyjątki od powyższej zasady. W szczególności towary EAUG mogą zostać wywiezione z terytorium celnego EAUG w ilości mniejszej niż ilość zgłoszona podczas umieszczenia ich w określonej procedurze celnej, niezależnie od przyczyny która spowodowała zmniejszenie ilościowe towaru.

A więc faktyczny wywóz z terytorium EAUG towaru w mniejszej ilości niż wskazano w deklaracji eksportowej  nie stanowi wykroczenia.

Data publikacji 11.04.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм