Czy organ celny ma prawo do wymagania przedłożenia deklaracji zgodności (certyfikatu zgodności) przy wwozie towaru, wobec którego na terytorium Unii Celnej działa Regulamin Techniczny?

Zgodnie z Regulaminem w sprawie sposobu wwozu na terytorium celne Unii Celnej produktów (towarów), wobec których ustanowione są obowiązkowe wymagania w ramach Unii Celnej, zatwierdzonym przez Kolegium Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej 25.12.2012 r. (Zarządzenie nr 294), wobec towarów podlegających wymaganiom Regulaminów Technicznych Unii Celnej (które włączone są do właściwych wykazów produktów), podczas składania deklaracji celnej należy przedłożyć dokumenty potwierdzające zgodność tych produktów (towarów) z obowiązkowymi wymaganiami, albo przedłożyć dane o takich dokumentach.

W charakterze potwierdzenia może zostać przedłożona deklaracja zgodności, certyfikat zgodności bądź inny dokument potwierdzający zgodność, przewidziany w Regulaminie technicznym albo w przepisach prawnych państwa członkowskiego Unii Celnej, w którym była składana deklaracja.

Organ celny ma prawo do wymagania dokumentu zgodności na wwożony towar podczas umieszczania go w procedurze celnej zwolnienia do celów wewnętrznych, czasowego wwozu, wolnej strefy ekonomicznej, składu celnego, reimportu, zrzeczenia się na rzecz państwa.

W przypadku składania deklaracji zgodnie z procedurą celną tranzytu celnego, dokument poświadczający zgodność nie jest obowiązkowy.

Oprócz tego na terytorium FR organ celny nie ma prawa do wymagania certyfikatu zgodności i deklaracji zgodności z wymaganiami regulaminów technicznych Unii Celnej w przypadku składania deklaracji odnośnie towarów w postaci elektronicznej (Zarządzenie Federalnej Służby Celnej Rosji nr 405 z 06.03.2014 r.).

Data publikacji 05.10.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм