Czy nowy Kodeks Celny Eurazjatyckiej Unii Celnej zezwala na realizowanie przewozów wewnętrznych pomiędzy krajami Unii z użyciem tymczasowo wwiezionych zagranicznych środków transportowych?

Ta kwestia jest uregulowana w art. 275 Kodeku Celnego Eurazjatyckiej Unii Celnej.

Zgodnie z ogólną zasadą na terenie celnym Unii nie jest dopuszczalne wykorzystywanie do przewozów wewnętrznych tymczasowo wwiezionych zagranicznych środków transportu.

Niemniej Kodeks Celny Unii przewiduje dwa wyjątki, dotyczące sytuacji, w których tego typu przewóz jest dozwolony:

1) taki przewóz dopuszczają międzynarodowe umowy w zakresie transportu samochodowego, podpisane przez państwa członkowskie ze stroną trzecią;

2) taki przewóz jest realizowany w ramach wielostronnych kwot Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu i państwa członkowskie, na terenie których jest realizowany w/w przewóz, są uczestnikami wspomnianej wyżej Konferencji.

Innymi słowy, w pierwszej sytuacji przewóz będzie uważany za uzasadniony prawnie wtedy, kiedy pomiędzy państwami Euroazjatyckiej Unii Celnej, na terenie których jest realizowany przewóz, a państwem, w którym jest zarejestrowany tymczasowo wwieziony środek transportu, została podpisana międzynarodowa umowa, bezpośrednio przewidująca tego typu przewozy.

W drugiej sytuacji, nawet jeżeli umowa międzynarodowa nie została podpisana, można realizować przewozy wewnętrzne, wykorzystując wielostronne zezwolenie (CEMT), lecz wyłącznie na terenie tych państw członkowskich Unii, które znajdują się na liście uczestników CEMT (Rosja, Białoruś i Armenia).

Kazachstan i Kirgizja w dniu dzisiejszym nie są uczestnikami CEMT nie są!

Data publikacji 26.01.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм