Czy można otworzyć procedurę celną tranzytu celnego bez zakładania plomb celnych na zamknięciu przestrzeni ładunkowej w pojeździe? Jeśli tak, to w jakich przypadkach?

Jednym z warunków koniecznych do procedury tranzytu celnego jest identyfikacja towaru (art.216 ust. 6 kodeksu celnego Unii Celnej).

Identyfikacja następuje za pomocą założenia plomb i zamknięć celnych, pieczęci, oznakowania cyfrowego lub innego rodzaju oznakowania, znaków identyfikacyjnych, pieczątek, pobrania próbek i wzorów, szczegółowego opisania towaru, sporządzenia szkicu, kopii, zdjęć fotograficznych, ilustracji, z użyciem dokumentów transportowych oraz w inny sposób.

Zgodnie z ust. 12 ppkt b Instrukcji o postępowaniu funkcjonariuszy organów celnych wykonujących operacje celne i przeprowadzających kontrolę celną podczas przewozu ładunków za pomocą środków transportu drogowego przy ich wwozie (wywozie), umieszczeniu w procedurze celnej tranzytu celnego oraz czasowym przechowaniu (Zarządzenie Federalnej Służby Celnej FR nr 1067 z 26.05.2011 r.), uprawniony do tego funkcjonariusz służby celnej po sporządzeniu dokumentów i oględzinach środka transportu albo po przeprowadzeniu innych form kontroli celnej dokonuje identyfikacji towaru za pomocą założenia zamknięć i plomb celnych.

Zgodnie z powyższą instrukcją założenie plomb w ramach tranzytu celnego jest obowiązkowe. Natomiast zgodnie z decyzją funkcjonariusza służby celnej mogą być wykorzystane inne dodatkowe środki identyfikacji.

Wyjątkiem jest przypadek jeśli plomba nie może być wykorzystana w charakterze środka identyfikacji biorąc pod uwagę właściwości ładunku albo inne obiektywne przyczyny.

Dotyczy to na przykład przewozu ładunków o ponadnormatywnym wymiarze oraz zwierząt i innych towarów, do których musi być dostęp podczas przewozu.

W tym przypadku organ celny ma prawo wykorzystać inne sposoby służące identyfikacji, wymienione w art. 109 ust. 1 kc UC.

Data publikacji 14.12.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм