Czy możliwy jest zwrotny wywóz towaru przez terytorium Białorusi, wwiezionego wcześniej do Federacji Rosyjskiej na podstawie karnetu ATA?

Nie ma takiej możliwości.

Towar wwieziony czasowo na podstawie karnetu ATA, powinien być umieszczany w procedurze tranzytu celnego, w przypadku przemieszczania go przez terytorium Unii Celnej.

Na terytorium FR działają zalecenia Federalnej Służby Celnej – FTS (Zarządzenie FTS FR nr 2675 z 28.12.2012 r.), zgodnie z którym karnet ATA może zostać wykorzystany w charakterze deklaracji tranzytowej  tylko do kolejnego posterunku celnego na terytorium FR.

W Republice Białoruś działa także Zarządzenie Państwowego Komitetu Celnego (GTK) nr 13 z 09.06.2015 r., zgodnie z którym tranzyt na podstawie karnetu ATA może być sporządzony tylko w obrębie Białorusi.

Jest to związane z tym, że między Izbą Handlowo-Przemysłową FR a Izbą Handlowo-Przemysłową RB nie ma umowy o podziale odpowiedzialności w przypadku tranzytu w tego rodzaju przewozach.

A więc na rosyjskim posterunku wewnętrznym nie ma obecnie możliwości otwarcia tranzytu na Białoruś wobec towarów przemieszczanych przez terytorium FR na podstawie karnetu ATA. W związku z tym tego rodzaju towar należy wywozić na terytorium Unii Europejskiej wyłącznie przez rosyjskie przejścia graniczne.     

Data publikacji 18.08.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм