Czy funkcjonariusz służby celnej ma obowiązek wskazania nazwy wagi, na której dokonywane było ważenie towaru oraz daty kontroli wagi w protokole kontroli celnej? Jeśli tak, to na podstawie jakiego przepisu prawnego?

Zgodnie z art. 342 kodeksu celnego Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, waga która była wykorzystana do kontroli celnej w celu zważenia towaru – jest to urządzenie techniczne służące do kontroli celnej, stosowane w celu zwiększenia efektywności kontroli. Zgodnie z wykazem urządzeń technicznych służących do kontroli celnej, który był zatwierdzony w Zarządzeniu Federalnej Służby Celnej (FTS) FR nr 2509 z 21.12.2010 r., waga odnosi się do kategorii urządzeń pod nazwą „Urządzenia służące do ważenia”

 

Wzór protokołu kontroli celnej był zatwierdzony w Decyzji Komisji Unii Celnej nr 260 z 20.05.2010 r. Niniejszy wzór zawiera rubrykę „Do kontroli celnej zastosowano urządzenia techniczne”, która musi być obowiązkowo wypełniona przez funkcjonariusza służby celnej, jeśli miało miejsce zastosowanie urządzenia technicznego służącego do kontroli celnej.

 

Oprócz tego zgodnie z Zaleceniami metodologii organizacji i przeprowadzenia kontroli celnej (oględzin) przed zwolnieniem towaru, zawartymi w piśmie FTS FR nr 01-11/04772 z 04.02.2016 r., podczas przeprowadzenia kontroli celnej i określenia ilościowych wskaźników towaru, stosowane powinny być tylko zdatne do użycia środki pomiaru, posiadające tabliczkę znamionową z adnotacją o przeprowadzonej kontroli, plombą itp.

Do ww. Zaleceń załączona jest Instrukcja w sprawie postępowania funkcjonariusza służby celnej podczas wypełniania, rejestracji, przechowywania, ewidencji protokołów kontroli celnej (oględzin). Zgodnie z punktem 17 ww. Instrukcji  funkcjonariusz służby celnej podczas przeprowadzenia kontroli celnej musi wskazać nazwę i model zastosowanego urządzenia technicznego służącego do przeprowadzenia kontroli celnej oraz zaświadczenie o odbytej kontroli używanego urządzenia (o ile jest posiadane).

Zatem dane dotyczące nazwy i daty kontroli wagi powinny zostać włączone do protokołu kontroli celnej. W przeciwnym wypadku rezultaty kontroli wskazane w protokole kontroli celnej dotyczące ważenia towaru nie mogą być uznane za wiarygodne.

Z tego wynika, że inspektor celny  ma obowiązek umieszczenia w protokole kontroli celnej nazwy wagi, na której dokonywane było ważenie towaru oraz datę jej kontroli.

Data publikacji 11.01.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм