Cudzoziemiec dokonał wwozu czasowego środka transportu na własny użytek na terytorium Unii Celnej. W związku z przekroczeniem terminu wwozu czasowego, organ celny naliczył cudzoziemcowi należności celne, których kwota przekracza wartość rynkową wwiezionego środka transportu. Czy naliczenie należności celnych w tej wysokości było zgodne z przepisami?

Cudzoziemiec ma prawo do czasowego wwozu środka transportu na własny użytek na terytorium celne Unii Celnej, zarejestrowanego za granicą bez konieczności uiszczania należności celnych na okres pobytu czasowego na tym terytorium, lecz nie dłuższy niż jeden rok.

Zgodnie z art. 283 pkt 4 ppkt 3 kodeksu celnego Unii Celnej, niezakończenie działania procedury celnej wwozu czasowego w określonym terminie skutkuje koniecznością uiszczenia należności celnych, która następuje z dniem upływu terminu wwozu czasowego.

Sposób naliczania należności celnych jest określony w Porozumieniu między Rządem Federacji Rosyjskiej, Rządem Republiki Białoruś i Rządem Republiki Kazachstanu z 18.06.2010 r. „O trybie przemieszczania przez osoby fizyczne towarów na własny użytek przez granicę celną Unii Celnej oraz o sposobie dokonywania operacji celnych związanych z ich zwolnieniem”.  

Zgodnie z Załącznikiem 5 do wyżej wymienionego Porozumienia, Rozdział IV, pkt 12, kwota należności celnych zależy od liczby lat następujących od dnia zwolnienia pojazdu, jego kosztu (dla pojazdów nie starszych niż 3 lata) oraz objętości roboczej silnika. Jednakże nie dokonano  ograniczenia wysokości należności celnych względem wartości rynkowej środka transportu.

Prawidłowość naliczonych przez organ celny należności celnych  można sprawdzić na podstawie wyżej wymienionych zapisów. Jednakże sytuacja, gdy kwota należności celnych jest wyższa niż realna wartość rynkowa środka transportu jest naturalna.

W przypadku jeśli naliczenie jest prawidłowe, uniknąć zapłaty należności celnych można tylko w jeden sposób, a mianowicie kwestionując fakt niedotrzymania terminu czasowego wwozu.  

Data publikacji 12.10.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм