Co to jest konwój celny i w jakich sytuacjach jest on stosowany? Czy po opłaceniu konwoju celnego przewoźnik może nie uiszczać opłat celnych?

Konwój celny jest środkiem, zapewniającym przestrzeganie wymogów w zakresie tranzytu celnego i polega na konwojowaniu środka transportu, w którym się znajduje tranzytowy towar.  Czynności w ramach konwoju mogą dokonywać funkcjonariusze służb celnych lub – na mocy postanowienia organu celnego – inne osoby i podmioty.

Organ celny może podjąć decyzję w sprawie konwoju celnego w związku z nie przedłożeniem przez przewoźnika zabezpieczenia kwot długu celnego, w razie wielokrotnego nieprzestrzegania warunków tranzytu celnego (w razie, jeżeli istnieją niewykonane postanowienia urzędu celnego w związku z postepowaniem administracyjnym), a także w innych sytuacjach, przewidzianych przez system zarządzania ryzykiem. Wszystkie koszty, związane z konwojem celnym, ponosi przewoźnik.

Podjęcie decyzji w sprawie konwoju celnego jest prawem organu celnego, lecz nie jest jego obowiązkiem. Jeżeli przewoźnik nie ma możliwości przedłożyć zabezpieczenia kwot długu celnego, ma on prawo do zwrócenia się do organu celnego z wnioskiem o zastosowanie konwoju celnego jako środka zabezpieczającego. Urząd Celny może pozytywnie rozpatrzeć wniosek przewoźnika, lecz może go uchylić, odmawiając zwolnienia towaru.

Data publikacji 29.12.2016

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм