W związku z wypadkiem drogowym, którego sprawcą był kierowca naszej firmy sporządzony został tzw. protokół europejski. Firma ubezpieczeniowa, która wypłaciła odszkodowanie poszkodowanemu właścicielowi środka transportu, skierowała do nas wezwanie do uiszczenia wypłaconej rekompensaty, ponieważ sprawca wypadku nie powiadomił ubezpieczyciela o wypadku. Czy jest to zgodne z prawem?

Tak. Żądanie wypłaty przedstawione przez firmę ubezpieczeniową jest zgodne z przepisami prawnymi.

Zgodnie z ustawą FR „O odpowiedzialności cywilnej” do ubezpieczyciela, który dokonał wypłaty odszkodowania przechodzi prawo żądania poszkodowanego wobec sprawcy zdarzenia w wysokości wypłaconego osobie poszkodowanej odszkodowania, jeśli osoba ta w przypadku sporządzenia dokumentów wypadku drogowego bez udziału funkcjonariusza policji drogowej, nie przesłała do ubezpieczyciela, który był ubezpieczycielem OC, egzemplarza wypełnionego wspólnie z poszkodowanym blankietu powiadomienia o wypadku drogowym (protokołu europejskiego) w przeciągu 5 dni roboczych od dnia wypadku drogowego.

Z tego wynika, że jeśli sprawca wypadku drogowego nie powiadomił swojej firmy ubezpieczeniowej o fakcie sporządzenia protokołu europejskiego, to ubezpieczyciel, który wypłacił odszkodowanie stronie poszkodowanej, ma prawo do żądania zwrotu kwoty odszkodowania od sprawcy wypadku drogowego.

Istotne jest aby w prawidłowy sposób sporządzić powiadomienie firmy ubezpieczeniowej o sporządzeniu protokołu europejskiego, a w szczególności powinno się zachować potwierdzenie wysłania takiego powiadomienia np. w postaci potwierdzenia pocztowego wraz z opisem zawartości koperty, powiadomienie z adnotacją firmy ubezpieczeniowej o doręczeniu, nagranie audio rozmowy telefonicznej na linię ubezpieczyciela itp.

Data publikacji 14.06.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм