W umowie na przewóz ładunku wpisana jest kara umowna za przekroczenie przez zamawiającego terminu zapłaty w wysokości 0,5% od kwoty zapłaty za każdy dzień przekroczonego terminu. Podczas wyznaczania grzywny dla zamawiającego sąd znacznie zmniejszył jej wysokość powołując się na zasadę zachowania rozsądku. Czy w umowie można zawrzeć możliwość ograniczenia decyzji sądowych odnośnie zmniejszenia kary i na ile będzie to prawomocne?

Nie. W umowie przewozu nie można zawrzeć klauzuli ograniczającej prawo sądu do zmniejszenia kary umownej, ponieważ kc FR przewiduje, że wpisanie do warunków umowy ograniczenia lub braku ograniczeń zastosowania zasady zachowania rozsądku względem kar umownych stanowi niewielkie znaczenie.

Sąd jest władny zmniejszyć wysokość kary umownej w przypadku jeśli jest ona w sposób oczywisty niewspółmierna wobec skutków niedotrzymania zobowiązania. Kryterium współmierności jest określane zgodnie z wewnętrznym przekonaniem sądu z uwzględnieniem praktyki istniejącej w danym terenie.

Zmniejszenie kary umownej może nastąpić zarówno z inicjatywy pozwanego jak i z inicjatywy sądu.

Z tego wynika, że umowa nie może zawierać zapisów ograniczających prawo sądu do zmniejszenia wysokości kary umownej.

Data publikacji 06.04.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм