W jaki sposób dokonać obliczenia wysokości opłaty sądowej za rozpatrzenie przez rosyjski sąd arbitrażowy powództwa o ściągnięcie długu wynikającego z umowy na wykonanie przewozu?

Wysokość opłat sądowych w sprawach, które rozpatrywane są przez  rosyjskie sądy arbitrażowe określona jest w kodeksie podatkowym Federacji Rosyjskiej.

Powództwo o ściągnięcie długu w sprawach dotyczących realizacji umów na wykonanie przewozu posiada charakter majątkowy podlegający wycenie. Dlatego wysokość opłaty sądowej zależy od ceny powództwa, tzn. kwoty, która ma podlegać ściągnięciu.

Kodeks podatkowy Federacji Rosyjskiej określa następującą wysokość opłaty sądowej w zależności od ceny powództwa:

  • do 100.000 rubli – 4% od ceny powództwa, lecz nie mniej niż 2.000 rubli;
  • od 100.001 do 200.000 rubli – 4.000 rubli + 3% od kwoty powyżej 100.000 rubli;
  • od 200.001 do 1.000.000 rubli – 7.000 rubli + 2% od kwoty powyżej 200.000 rubli;
  • od 1.000.001 do 2.000.000 rubli – 23.000 rubli + 1% od kwoty powyżej 1.000.000 rubli;
  • powyżej 2.000.000 rubli – 33.000 rubli + 0,5% od kwoty powyżej 2.000.000 rubli ale nie więcej niż 200.000 rubli.

Istnieje również inna metoda obliczenia wysokości opłat sądowych. Na stronie dowolnego rosyjskiego sądu arbitrażowego można znaleźć kalkulator wyliczenia wysokości opłaty sądowej, np. na stronie Sądu Arbitrażowego w Moskwie kalkulator ten znajduje się pod linkiem: http://www.msk.arbitr.ru/process/duty/calc

Data publikacji 04.04.2019

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?