W 2016 roku wykonaliśmy kilka przewozów międzynarodowych na zlecenie rosyjskiej firmy. Jednakże do chwili obecnej zlecający nie zapłacił nam za fracht. Czy możemy wystąpić do sądu z powództwem o zapłatę za fracht?

Zgodnie z Konwencją o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) przewoźnik ma prawo zwrócić się do właściwego sądu z powództwem o ściągnięcie od zlecającego przewóz międzynarodowy zadłużenia w terminie jednego roku po upływie trzy miesięcznego terminu od dnia zawarcia umowy przewozu.

Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dzień zawarcia umowy przewozu – to data sporządzenia listu przewozowego CMR.

A więc łączny termin złożenia powództwa wynosi 1 (jeden) rok i 3 (trzy) miesiące od dnia sporządzenia CMR. W Państwa przypadku termin ten został opuszczony.

Przepuszczenie terminu złożenia powództwa nie stanowi podstawy odmowy przyjęcia powództwa i nie może mieć zastosowania przez sąd, dopóki nie zgłosi tego pozwany.

Z powyższego wynika, że można wystąpić do sądu z powództwem o ściągnięcie długu. Jednak sąd może odmówić przyjęcia powództwa z powodu przeterminowania terminu złożenia powództwa (tj. 1 rok i 3 miesiące), lecz tylko w przypadku jeśli pozwany sam zgłosi upływ tego terminu.  

Data publikacji 18.01.2019

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм