Sąd arbitrażowy w Moskwie podjął pozytywną decyzję w związku z naszym powództwem o ściągnięcie długu od zlecającego przewóz. Następnie złożyliśmy do sądu wniosek o odzyskanie kosztów sądowych związanych z zapłatą za usługi prawnika. Jednakże sąd powołując się na zasadę zachowania rozsądku, dokonał ściągnięcia od pozwanego kosztów sądowych, niestety w nie w pełnej wysokości. Co oznacza zasada zachowania rozsądku i czy sąd mógł ją zastosować?

Zgodnie z  arbitrażowym kodeksem postępowania procesowego FR koszty związane z usługami przedstawiciela sądowego poniesione przez osobę na rzecz której została podjęta decyzja sądowa, są ściągane przez sąd arbitrażowy od przeciwstawnej osoby, która uczestniczy w sprawie, w tzw. granicach rozsądku.

W praktyce zasada zachowania rozsądku stosowana jest przede wszystkim wobec kosztów związanych z zapłatą za usługi przedstawiciela (prawnika), kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Według stanowiska Sądu Konstytucyjnego FR ściągnięcie kosztów zgodnie z zasadą zachowania rozsądku stanowi jeden z przewidzianych przez prawo sposobów ukierunkowanych przeciwko nieuzasadnionego zawyżania wysokości opłaty za usługi przedstawiciela, tym samym gwarantując przestrzeganie zasad konstytucyjnych.

Celem określenia granic zasady zachowania rozsądku stosuje się następujące kryteria:

  • analogia (wysokość zazwyczaj pobieranych kosztów usług w porównywalnych okolicznościach);
  • wysokość zgłoszonych żądań, cena powództwa;
  • złożoność sprawy, zakres świadczonych przez przedstawiciela usług, czas niezbędny do przygotowania przez niego dokumentów procesowych;
  • czas trwania rozpatrywania sprawy;
  • inne istotne okoliczności.  

Z powyższego wynika, że zasada zachowania rozsądku jest to instrument, który sąd ma prawo zastosować podczas określenia wysokości kosztów sądowych.

Data publikacji 28.02.2019

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм