Rosyjska firma ma zadłużenie wobec naszej łotewskiej firmy jeszcze z 2012 roku wynikające z umowy kupna-sprzedaży. Na dzień dzisiejszy upłynął już termin złożenia pozwu do sądu. Czy możliwe jest odtworzenie tego terminu poprzez podpisanie tzw. protokołu uzgodnień?

Rosyjskie ustawodawstwo cywilne wyznacza ogólny termin składania pozwów do sądu (termin złożenia powództwa) na 3 (trzy) lata. Bieg tego terminu rozpoczyna się od dnia, gdy osoba dowiedziała się bądź powinna była się dowiedzieć o naruszeniu swojego prawa.

Bieg tego terminu może zostać przerwany jeśli dłużnik wykonał określone działania w celu uznania długu. Jednakże działania mające na celu uznanie długu powinny być wykonane w przeciągu biegu terminu powództwa.

A więc w przypadku jeśli dłużnik podpisze protokół uzgodnień po upływie terminu powództwa, to nie ma możliwości odtworzenia tego terminu.

Trzeba jednak wiedzieć, że sam fakt upływu terminu złożenia powództwa nie pozbawia Was prawa do zwrócenia się do sądu z żądaniem ściągnięcia długu. Sąd odmówi zaspokojenia Waszego żądania na podstawie przekroczenia terminu złożenia powództwa tylko w takim przypadku, jeśli pozwany sam zgłosi przekroczenie tego terminu.

Data publikacji 17.04.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм