Przewoźnik wykonał międzynarodowy przewóz towaru. Nie zgłoszono do przewoźnika żadnych uwag. Jeśli zamawiający nie zapłacił przewoźnikowi za fracht, to czy może on ściągnąć wynagrodzenie od odbiorcy ładunku?

W tej sprawie należy kierować się zapisami Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), ponieważ przewoźnik wykonuje międzynarodowy przewóz ładunku.

Konwencja CMR nakłada na odbiorcę obowiązek zapłaty długu powstałego na podstawie listu przewozowego CMR.

A więc na podstawie tych ogólnych przepisów  przewoźnik ma prawo do żądania od odbiorcy zapłaty za wykonany fracht.

Należy jednakże uwzględnić praktykę sądowniczą dotycząca interpretacji tego przepisu Konwencji CMR.

Na przykład rosyjskie sądy uważają, że u odbiorcy powstaje taki obowiązek, a u przewoźnika prawo do żądania zapłaty za fracht, tylko z chwilą wręczenia odbiorcy drugiego egzemplarza listu przewozowego CMR.

Data publikacji 06.07.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм