Podpisaliśmy z zamawiającym umowę na przewóz ładunku w ruchu międzynarodowym. W ramach tej umowy planujemy zwiększoną liczbę przewozów, dlatego do umowy wpisaliśmy tylko ogólne zapisy. Nie ma tam informacji o konkretnych warunkach przewozu (miejsce, data załadunku/rozładunku, nazwa, waga towaru itp.). Czy musimy sporządzać jakieś dodatkowe porozumienia/aneksy do umowy na każdy konkretny przewóz?

Umowa, która zawiera tylko ogólne zapisy, zgodnie ze zwyczajem handlowym zwana jest  umową ramową.

Przepisy prawne nie regulują wymagań dotyczących konieczności zawierania dodatkowych porozumień do umowy ramowej na przewóz ładunku w ruchu międzynarodowym.

Jednakże w celu zminimalizowania ryzyka, stosowne jest podpisanie takiego dodatkowego porozumienia do umowy, odrębnie na każdy przewóz, ponieważ takie porozumienie może się później przydać w przypadku powstania sporów między stronami umowy, np. sporu dotyczącego przekroczenia terminu dostawy ładunku, wysokości poniesionych opłat za wykonanie określonych usługi itp.

Zazwyczaj tego rodzaju dodatkowe porozumienia zwane są zleceniami wykonania przewozu ładunku.

W zleceniu powinny być zawarte wszystkie niezbędne warunki dotyczące konkretnego przewozu ładunku, a mianowicie: dane nadawcy, odbiorcy, miejsce, data załadunku/rozładunku, nazwa, waga towaru, cena wykonania przewozu itp. oraz dane umowy, w ramach której nastąpiło zlecenie wykonania przewozu ładunku.

Zlecenie na wykonanie przewozu ładunku, zarówno jak i umowa, powinna być zaakceptowana przez zamawiającego i przewoźnika. W ten sposób zostaje potwierdzony fakt zlecenia wykonania przewozu  przez zamawiającego i przyjęcie go do wykonania przez przewoźnika.

Data publikacji 18.10.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм