Po powrocie na bazę kierowca stwierdził utratę listu przewozowego CMR. Ładunek był rozładowany a odbiorca dokonał adnotacji o otrzymaniu ładunku. Elektroniczna kopia listu przewozowego CMR była wysłana do managera z adnotacją odbiorcy o odbiorze ładunku. Jakie będą następstwa? Czy utrata listu przewozowego CMR może stanowić podstawę do niezapłacenia za fracht?

rzewóz ładunków w ruchu międzynarodowym uregulowany jest w zapisach Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). 

Konwencja CMR określa, że list przewozowy stanowi umowę przewozu. Brak, niewłaściwe wypełnienie lub utrata listu przewozowego nie przekłada się ani na istnienie ani na ważność umowy przewozu.

Z tego wynika, że utrata listu przewozowego CMR nie może stanowić podstawy do braku zapłaty za fracht.

Adnotacja odbiorcy ładunku w rubryce 24 listu przewozowego CMR potwierdza jednak fakt wykonania usługi na podstawie umowy przewozu.

A więc jeśli zamawiający odmówi zapłaty za fracht, to trzeba będzie dowodzić swojej racji w w sądzie.

Roztrzygnięcie takiego sporu w sądzie będzie zależało od dowodów uzupełniających, które potwierdzałyby fakt wykonania usługi polegającej na przewozie ładunku.

W charakterze takich dowodów może służyć np. kopia listu przewozowego CMR z adnotacją w rubryce 24, wydruk z nawigacji GPS, wyjaśnienia faktycznego odbiorcy ładunku, dokumenty celne i inne.

Data publikacji 16.08.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм