Nasz towar uległ całkowitemu spaleniu w pojeździe przewoźnika, który miał go dostarczyć z Polski. Pożar nastąpił w obwodzie moskiewskim w związku z niesprawnym stanem technicznym pojazdu. Kto w tej sytuacji powinien wypłacić nam odszkodowanie, tzn. wartość towaru, który uległ spaleniu?

Zgodnie z Konwencją o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) przewoźnik ponosi odpowiedzialność za całkowitą lub częściową utratę ładunku, która nastąpiła w okresie czasu między podjęciem ładunku do przewozu a jego przekazaniem.

Konwencja CMR przewiduje szereg okoliczności, w przypadku wystąpienia których jest on zwolniony z tej odpowiedzialności. Na przykład w przypadku braku opakowania ładunku, użycia otwartego środka transportu itp. Jednakże do tej listy nie wchodzi awaria lub niesprawność techniczna środka transportu.

Z tego wynika, że przewoźnik ma obowiązek wypłacenia odszkodowania za szkodę, która powstała w wyniku utraty (spalenia) ładunku. W takim przypadku przewoźnik nie może powołać się na niewłaściwy stan techniczny środka transportu, którego używał do wykonania przewozu, w celu uniknięcia odpowiedzialności.

Data publikacji 12.07.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм