Kierowca został pociągnięty do odpowiedzialności administracyjnej na podstawie art. 11.29 ustęp 2 kodeksu wykroczeń administracyjnych FR. Kara grzywny została zapłacona. Decyzja w sprawie wykroczenia administracyjnego została zaskarżona przez nas w sądzie. Sąd uchylił decyzję. W jaki sposób możemy odzyskać kwotę zapłaconej grzywny, jeśli pokwitowanie zapłaty zaginęło?

W celu odzyskania kwoty zapłaconej grzywny należy zwrócić się z podaniem w formie pisemnej do tego organu, do którego wpłacona była grzywna, na przykład do Zarządu Państwowego Nadzoru Drogowego obwodu nowogrodzkiego, w którym należy wskazać:

  • okoliczności, na podstawie których organ ten musi zwrócić pieniądze;
  • numer konta w banku, na który należy dokonać zwrotu środków.

Do podania należy załączyć:

  • kopię decyzji w sprawie o wykroczenie administracyjne;
  • kopię postanowienia sądu uchylającego decyzję w sprawie wykroczenia administracyjnego;
  • pokwitowanie opłaty skarbowej.

Jeśli pokwitowanie zostało utracone, to można je odtworzyć zwracając się z prośbą o udostępnienie kopii tego pokwitowania do banku, w którym była dokonana operacja wpłaty grzywny albo wskazać w podaniu o zwrot wpłaconej kwoty grzywny przyczynę braku możliwości przedłożenia pokwitowania wraz ze wskazaniem daty, kiedy była zapłacona grzywna.

Data publikacji 09.02.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм