Kierowca naszej firmy podczas wykonywania przewozu na terytorium Rosji dopuścił się naruszenia przepisów ruch drogowego i spowodował wypadek drogowy. W wyniku wypadku nasz pojazd uległ znacznym uszkodzeniom. Czy firma może ściągnąć od naszego pracownika odszkodowanie w pełnym wymiarze?

Ogólne przepisy dotyczące odpowiedzialności materialnej pracownika ustanawiane są przez ustawodawstwo kraju, na podstawie którego zawarta została umowa o pracę między pracodawcą a pracownikiem.

Zgodnie z rosyjskim ustawodawstwem pracodawca  ma prawo pociągnąć pracownika do pełnej odpowiedzialności materialnej (tzn. ściągnąć od niego koszt poniesionej szkody w pełnym wymiarze) jeśli:

  1. między pracodawcą a pracownikiem została zawarta o pełnej odpowiedzialności materialnej;
  2. szkoda została spowodowana przez pracownika, który był pod wpływem spożycia alkoholu albo środków odurzających bądź narkotycznych;
  3. szkoda została spowodowana przez pracownika w wyniku popełnienia wykroczenia administracyjnego o ile został on określony przez właściwy organ państwowy, np. w postaci decyzji w sprawie administracyjnej podjętej przez inspektora policji drogowej.

Jeśli choć jeden z ww. punktów został spełniony, to  firma ma podstawę do pociągnięcia pracownika do pełnej odpowiedzialności materialnej i ściągnięcia od niego odszkodowania za szkody powstałe w wyniku wypadku drogowego.

W przypadku jeśli umowa o pracę z kierowcą została zawarta na podstawie litewskiego, białoruskiego, polskiego lub innego prawa, to kwestia odpowiedzialności materialnej pracownika jest w zakresie właściwego ustawodawstwa krajowego.

Data publikacji 30.11.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм