Jakie kroki powinien podjąć przewoźnik w sytuacji, jeżeli odbiorca towaru (będący równocześnie Zleceniodawcą) odmawia przyjęcia towaru, który ulega szybkiemu zepsuciu (owoce, warzywa)? Towar został przywieziony z Holandii do Rosji. Jakość i ilość towaru jest odpowiednio dobra.

W tej sytuacji Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) zobowiązuje przewoźnika zapytać Zleceniodawcę o instrukcję postepowania.

Jeżeli Zleceniodawca i odbiorca (w jednej osobie) odmawia odebrania towaru, Przewoźnik musi wykonać następujące czynności:

  1. Powiadomić Zleceniodawcę za pomocą pisma oficjalnego o przybyciu w miejsce rozładunku i gotowości do oddania towaru.
  2. Umówić się ze Zleceniodawcą o przechowaniu towaru w środku transportu do tego momentu, kiedy Zleceniodawca będzie mógł odebrać towar. Niniejsze uzgodnienia muszą zostać zawarte na piśmie; osobno muszą zostać odnotowane przestoje (należy pamiętać o ograniczeniach czasowych, związanych z tranzytem celnym).
  3. Rozładować towar w innym magazynie, warunki którego odpowiadają wymogom co do przechowywania danego towaru.
  4. Sprzedać towar nie czekając na instrukcje Zleceniodawcy pod warunkiem, że towar może ulec szybkiemu zepsuciu.  

Środki, uzyskane z tytułu sprzedaży towaru, po odjęciu kosztów, związanych z niezbędnymi opłatami, muszą zostać przekazane Zleceniodawcy.

Wszystkie wydatki, poniesione przez Przewoźnika w trakcie rozstrzygania kwestii, związanej z rozładunkiem towaru, muszą zostać odpowiednio udokumentowane. Powyższe wydatki Zleceniodawca będzie musiał zwrócić Przewoźnikowi.

Data publikacji 22.12.2016

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм