Jaką wysokość stawki procentowej ściąganej od Zamawiającego przewóz w przypadku niewywiązania się przez niego ze swojego obowiązku zapłaty frachtu, można wpisać do umowy o wykonanie międzynarodowego przewozu ładunku?

Wysokość stawki procentowej określanej w umowie za nienależyte wywiązanie się przez Zamawiającego z obowiązku zapłaty frachtu określana jest nazwą kary umownej.

Ustawodawstwo FR nie określa wymagań co do określenia wysokości kar umownych. Z tego wynika, że wysokość ta jest określana przez strony umowy.

Jednakże należy zaznaczyć, że w przypadku powstania sporu, kwota kary umownej może zostać pomniejszona przez sąd kierujący się zasadą rozsądku. W przypadku zastosowania tej zasady sąd bierze pod uwagę wysokość długu, okres przeterminowania i wysokość stawki procentowej.

Zatem jeśli wskazana jest wysoka stawka kary umownej, to w umowie należy zawrzeć ocenę ryzyka zmniejszenia kary umownej do rozsądnej wysokości.

Według ogólnych zasad za rozsądną stawkę przyjmuje się wysokość kary umownej w przedziale między 0,01% a 0,1% za dobę.  

Data publikacji 10.11.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм