Czy spór, który powstał podczas wykonywania umowy przewozu międzynarodowego może być rozpatrzony w sądzie terytorialnie właściwym co do miejsca rezydencji zamawiającego, np. w Rosji, jeśli w umowie o wykonanie przewozu ładunku jest zapisane, że wszelkie spory są rozpatrywane przez sądy litewskie?

W Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) jest zapisane, że w przypadku powstania sporów, które powstały podczas wykonywania umowy przewozu zgodnie z Konwencją CMR, powód może zwrócić się do sądu tego kraju, na którego terytorium znajduje się zwykłe miejsce zamieszkania pozwanego, siedziba jego biura lub jego oddział lub agencja, za pośrednictwem których zastała zawarta umowa przewozu, oprócz właściwych sądów krajów członkowskich Konwencji CMR, które zostały uzgodnione do rozpatrywania sporów przez strony zawierające umowę.  

W przytoczonym wyżej przypadku można zwrócić się z powództwem zarówno do sądu litewskiego jak i do sądu na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Data publikacji 19.07.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм