Czy przewoźnik ma obowiązek sprawdzenia danych, które nadawca wpisuje do listu przewozowego CMR?

Prawa i obowiązki stron związane z przewozem ładunków w ruchu międzynarodowym określone są w Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR).

W Konwencji CMR znajduje się zapis mówiący o tym, że podczas przyjęcia ładunku przewoźnik jest zobowiązany do sprawdzenia wpisów znajdujących się w liście przewozowym odnoszących się do liczy miejsc załadunkowych, oznakowania i numeracji.

Na szczególne życzenie nadawcy przewoźnik jest również zobowiązany do sprawdzenia:

  • wagi brutto lub liczby jednostek ładunku, wyrażonych w innych jednostkach miary;
  • zawartości jednostek  ładunkowych.

Jednakże podczas sprawdzania tych danych na życzenie nadawcy, przewoźnik może wymagać by nadawa zrekompensował mu koszty związane z tym sprawdzeniem.

Oprócz tego w celu przestrzegania formalności celnych, zaleca się aby przewoźnik sprawdził wiarygodność danych dotyczących nazwy towaru, ponieważ za brak zgodności tych danych przewoźnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności administracyjnej.   

Przewoźnik nie ma obowiązku sprawdzania innych danych, które wpisuje nadawca do listu przewozowego CMR.

Data publikacji 06.12.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?