Czy obywatel Białorusi może być dyrektorem jednocześnie w białoruskiej i rosyjskiej firmie?

Zgodnie z normami rosyjskiego prawa pracy dyrektor firmy może wykonywać swoją działalność pracowniczą u innego pracodawcy tylko za zgodą:

  • uprawnionego organu osoby prawnej;
  • właściciela majątku firmy;
  • osoby upoważnionej przez właściciela.

Takie zezwolenie nie jest wymagane jeśli dyrektor firmy jest jednoosobowym założycielem, członkiem firmy i właścicielem majątku firmy.

Zgodnie z białoruskimi przepisami prawnymi łączne wykonywanie przez osobę pełniącą jednoosobową funkcję organu wykonawczego spółki obowiązków w organach innych firm, jest dozwolone tylko w sposób przewidziany w statusie danej spółki lub za zgodą zebrania ogólnego delegatów.

Przepisy prawne zarówno Rosji jak i Białorusi nie zawierają zakazu pełnienia stanowiska dyrektora przez cudzoziemca, w tym przez osobę, która jest już dyrektorem w innej firmie.

Z powyższego wynika, że obywatel Republiki Białoruś może być jednocześnie dyrektorem w białoruskiej i rosyjskiej firmie.

Data publikacji 21.03.2019

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?