Czy dyrektor zagranicznej firmy może uczestniczyć w rozprawie sądowej w sprawie o odzyskanie długu od rosyjskiego zleceniodawcy przewozu?

Zgodnie z rosyjskim arbitrażowym ustawodawstwem procesowym, sprawy organizacji, w tym również zagranicznych osób prawnych są prowadzone w sądzie arbitrażowym przez organy działające zgodnie z ustawodawstwem federalnym i inne akty prawne lub dokumenty założycielskie.

Na przykład osobę prawną zarejestrowaną w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może reprezentować w sądzie jednoosobowy organ wykonawczy, tj. dyrektor generalny, dyrektor itp., bez konieczności posiadania pełnomocnictwa.

Z tego wynika, że dyrektor firmy zagranicznej ma prawo do reprezentowania jej interesów na posiedzeniu sądowym, jeśli jego prawo do występowania w imieniu firmy jest określone przez prawo i dokumenty założycielskie.  

Dyrektor powinien potwierdzić przed sądem swoje pełnomocnictwo za pomocą dokumentów potwierdzających jego stanowisko służbowe lub dokumenty założycielskie.

Data publikacji 14.03.2019

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?