Usługi prawnicze na rzecz uczestników międzynarodowej działalności gospodarczej

  • prowadzenie spraw w zakresie wykroczeń administracyjnych  w państwowych organach administracyjnych i sądach (z pokryciem wydatków z tytułu usług prawniczych);
  • zaskarżenie czynności i decyzji organów państwowych i funkcjonariuszy (urzędów celnych, inspekcji drogowej, policji etc.) w trybie systemie resortowym i w sądach;
  • zwrot kosztów z tytułu strat, powstałych wskutek niezgodnych z prawem działań organów państwowych (przestoje, wydatki, związane ze składowaniem, opłaty sądowe);
  • obrona prawna w trakcie prowadzenia spraw karnych (odzyskiwanie zatrzymanych środków transportu, zatrzymanych dokumentów etc.);
  • odzyskiwanie należności z tytułu niezapłaconego frachtu w trybie reklamacyjnym i sądowym;
  • pomoc w zakresie wypadków drogowych (reprezentowanie wobec firm ubezpieczeniowych i w trakcie sporów z przedmiotowymi firmami, odzyskiwanie należności od sprawcy wypadku drogowego z tytułu szkody etc.).