Väliskaubanduse liikmete juriidiline nõustamine

  • Haldusõigusrikkumise asjakäigu teostamine Riigiorganites ja Riigikohtudes (Juriidiliste teenuste hüvitamine);
  • Riigiorganite tegevuste ja otsuste peale edasi kaebamine (Tolliamet; Transpordiinspektsioon; Politsei-ja Piirivalveamet;
  • Kahjumite sissenõudmine, mis oli põhjustatud Riigiorganite ebaseadusliku tegevustega (seisak, ladude kulud, kohtu väljaminek);
  • Huvide kaitsmine Kriminaalasjas (konfiskeeritud liiklusvahendite dokumentide tagastus);
  • Prahiraha võla sissenõudmine pretensiooni- ja kohtukorras ;
  • Liiklusõnnetuste abi – Huvide kaitsmine ja esindamine kindlustusfirmades, Sissenõudmine Liiklkusõnnetuse süüdlastelt);