CIEKAWE PROJEKTY 2017


Przewoźnik uniknął odpowiedzialności administracyjnej po udowodnieniu, że wwożony towar nie podlega zakazom i ograniczeniom:

Urząd Celny w Wyborgu wszczął sprawę o wykroczenie administracyjne z art. 16.3 kodeksu wykroczeń administracyjnych FR (KoAP FR) wobec rosyjskiego przewoźnika pod zarzutem wwozu na terytorium Unii Celnej towaru z naruszeniem zakazów i ograniczeń. Przewoźnik wwoził towar w postaci skomplikowanego urządzenia – serwera sieci bezprzewodowej Wi-Fi.

Organ celny uznał, że towar ten odnosi się do:

Po pierwsze – kategorii urządzeń elektronicznych  działających na wysokiej częstotliwości, i po drugie – do kategorii urządzeń szyfrujących (kryptograficznych), ponieważ używanie technologii Wi-Fi niejako automatycznie oznacza przypisanie ww. towaru do tej grupy. Biorąc powyższe pod uwagę organ celny doszedł do wniosku, że towar może być wwieziony na terytorium Unii Celnej tylko w przypadku jeśli będzie posiadał stosowną licencję na wwóz albo notyfikację Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji w tzw. Jednolitym Rejestrze Notyfikacji.

Klient zwrócił się z prośbą o pomoc do naszej kancelarii na etapie prowadzonego śledztwa administracyjnego.

Na etapie śledztwa administracyjnego do organu celnego została przekazana ocena prawna, której istota polegała na nieuznaniu znamion popełnienia wykroczenia w związku brakiem dowodów przypisania wwożonego towaru do grupy towarów, które podlegają zakazom i ograniczeniom. Po podjęciu decyzji przez organ celny, zgodnie z którą nałożono na klienta karę grzywny w wysokości 50.000 rubli, złożono zaskarżenie do sądu arbitrażowego.

Podczas rozprawy sądowej udowodniono, że chociaż towar jest urządzeniem elektronicznym działającym na wysokiej częstotliwości, ale biorąc pod uwagę  zakres jego częstotliwości – odnosi się do listy wyjątków, wobec których nie stosuje się ww. ograniczeń. Powyższe zostało potwierdzone w piśmie producenta przesłanym na zapytanie prawnika.

Udowodniono również, że sama tylko obecność w towarze technologii Wi-Fi nie może stanowić powodu przypisania go do kategorii urządzeń kryptograficznych. Sąd uwzględnił pismo nadawcy i odbiorcy towaru, zgodnie z którym towar nie posiada funkcji szyfrowania oraz wyjaśnienia eksperta, z którego usług skorzystano na wniosek naszego prawnika. Ekspert wykazał, że obecność technologii Wi-Fi niekoniecznie musi jednoznacznie świadczyć o istnieniu w towarze algorytmów służących do szyfrowania, przez co potwierdził stanowisko przewoźnika w sprawie. Z kolei organ celny nie mógł dostarczyć wystarczających dowodów przeciwnych, ponieważ nie przeprowadził ekspertyzy towaru podczas wykonywania czynności wyjaśniających.  

W wyniku rozpatrzenia sprawy w sądach arbitrażowych dwóch instancji uznano za niezgodną z prawem decyzję Urzędu Celnego w Wyborgu i odwołano wyznaczoną karę administracyjną w związku z brakiem znamion popełnienia wykroczenia. Klient uniknął konieczności uiszczenia kary grzywny w wysokości 50.000 rubli, a zatrzymany towar zwrócono przewoźnikowi w celu odbycia niezbędnych procedur celnych, po czym towar został dostarczony do odbiorcy.

Sprawa o popełnienie wykroczenia administracyjnego nr 10206000-2461/2016 była prowadzona przez Urząd Celny w Wyborgu. Sprawa w Sądzie Arbitrażowym obwodu pskowskiego pod nr A52-3989/2016.

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм