CIEKAWE PROJEKTY 2017


Kierowca międzynarodowego przewoźnika drogowego został zwolniony z odpowiedzialności administracyjnej za nieprawidłowe wykorzystanie zezwolenia rosyjskiego:

Zarząd Północno-Zachodniego Międzyregionalnego Państwowego Nadzoru Drogowego  (inspekcja transportowa) wszczął sprawę o wykroczenie administracyjne z art. 11.29 ust. 1 KoAP FR wobec kierowcy estońskiej firmy przewozowej w związku ze stwierdzeniem wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego bez rosyjskiego zezwolenia.

Powodem wszczęcia sprawy był fakt, że według stanowiska inspektora kierowca w ramach jednej trasy tam i z powrotem, nie mógł wykonywać dwóch przewozów z ładunkiem na podstawie jednego zezwolenia, dokonując tym samym zmiany rodzaju międzynarodowego przewozu drogowego z przewozu tranzytowego na dwustronny. Według inspektora tego rodzaju przewóz powinien być wykonywany przez kierowcę na podstawie dwóch odrębnych zezwoleń rosyjskich.

W związku z powyższym kierowca został uznany za winnego popełnienia wykroczenia administracyjnego i wyznaczono mu karę grzywny w wysokości 100.000 rubli.

Po otrzymaniu decyzji inspekcji transportowej o wyznaczeniu kary grzywny i nieudanym zaskarżeniu ww.decyzji w trybie wewnątrzresortowym, klient zwrócił się do naszej kancelarii o pomoc.

Przedmiotowa decyzja w sprawie administracyjnej podjęta wobec kierowcy została zaskarżona w sądzie.

W celu obrony interesów klienta dokonano analizy rosyjskich przepisów prawnych, Porozumienia międzynarodowego zawartego przez Rosję i Estonię o warunkach wykonywania międzynarodowych  przewozów drogowych a także protokołów rosyjsko-estońskich Komisji Mieszanych Ministrestwa Transportu FR i Ministerstwa Gospodarki i Komunikacji Estonii i stwierdzono, że kierowca miał prawo do wykonania dwóch przewozów z ładunkiem  w ramach jednej trasy tam i z powrotem na podstawie jednego zezwolenia, dokonując zmiany rodzaju międzynarodowego przewozu drogowego z przewozu tranzytowego na dwustronny, ponieważ:

  • blankiet zezwolenia rosyjskiego, wydanego stronie estońskiej przewiduje możliwość wykonania na jego podstawie jednocześnie i tranzytowego i dwustronnego przewozu ładunku;
  • rosyjskie ustawodawstwo w zakresie międzynarodowych przewozów drogowych i Porozumienie dwustronne zawarte przez Rosję i Estonię nie przewiduje ograniczeń do wykonania takiego przewozu;
  • wcześniej był podpisany protokół rosyjsko-estońskiej Komisji Mieszanej, który dopuszcza możliwość wykonania dwóch przewozów z ładunkiem  w ramach jednej trasy tam i z powrotem na podstawie jednego zezwolenia, dokonując zmiany rodzaju międzynarodowego przewozu drogowego z przewozu tranzytowego na dwustronny.

Stanowisko oparte na ww.wywodach zostało przedstawione w sądzie, który uznał że jest ono przekonujące i odwołał decyzję inspekcji transportowej o uznaniu kierowcy za winnego i wynaczeniu mu kary grzywny w wysokości 100.000 rubli.

Sprawa o popełnienie wykroczenia administracyjnego nr 78101001852 z  28.08.2017 r. w Zarządzie Północno-Zachodniego Międzyregionalnego Państwowego Nadzoru Drogowego, sprawa w Sądzie Miejskim w Kingiseppie w obwodzie leningradzkim nr 12-116/2017.

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм