Zmowa producentów ciężarówek i odszkodowania w Hiszpanii: łyżka miodu w beczce dziegciu.

Przewoźnicy, którzy mieli zamiar odzyskać swoje pieniądze z wielką niecierpliwością oczekiwali na pierwsze orzeczenia sądów z powództw dotyczących skandalicznej zmowy producentów pojazdów ciężarowych.

Na chwilę obecną w Hiszpanii zostały opublikowane trzy orzeczenia sądów w sprawie o wypłatę odszkodowania za straty poniesione przez przewoźników.

Rozpatrzmy je bardziej szczegółowo:

1. 001432018 J.Mercantil nº1 Murcia 15.10.2018

Pierwsze spośród orzeczeń sądowych w Hiszpanii było orzeczone przez sąd pierwszej instancji w Murcji. Należy zaznaczyć, że niniejsze orzeczenie zostało orzeczone pod nieobecność pozwanego, który po prostu nie ustosunkował się do powództwa, dlatego też sąd kierował się wyłącznie argumentami przedstawionymi przez przewoźnika. Jako skutek, zgodnie z decyzją sądu nastąpiło ściągnięcie z firmy VOLVO rekompensaty w wysokości 146.680 EUR, zaspokajając tym samym żądania przewoźników.

Euforia tysięcy przewoźników, którzy złożyli podobne powództwa, spowodowana tym pierwszym opublikowanym orzeczeniem, została rozwiana przez orzeczenia dotyczące kolejnych dwóch spraw o odszkodowania. Obydwa orzeczenia odrzuciły żądania przewoźników, odmawiając tym samym wypłaty im odszkodowania przez producentów środków transportu.   

2. 002902018 J.Mercantil nº1 Murcia 16.10.2018

Drugie spośród opublikowanych orzeczeń zostało orzeczone przez ten sam sąd w sprawie z powództwa o wypłatę odszkodowania za zakup dwóch ciągników firmy MAN na łączną kwotę 57.318,90 EUR. Strata poniesiona przez przewoźnika została oszacowana przez eksperta na kwotę 28.659,45 EUR za każdy z ciągników.

W charakterze pozwanego w tej sprawie występowała firma MAN FINANCIAL SERVICES, która twierdziła, że „…została wykupiona przez firmę VOLKSWAGEN FINANCE S.A., która nie należy do Grupy MAN, z czego wynika, że pozwany nie mógł uczestniczyć w zmowie producentów”.

Oprócz tego ustalono, że powód nie przedłożył dowodów uiszczenia pełnej opłaty płatności za dzierżawę, dlatego prawo własności środków transportu na chwilę obecną należy do MAN FINANCIAL SERVICES a nie do powoda.

Powództwo zostało odrzucone w całości na podstawie braku pasywnej legitymności pozwanego.

3. 003202017 J.Mercantil nº1 Zaragoza 13.12.2018

Ostatnie z orzeczeń zostało orzeczone przez sąd w Saragossie z powództwa dwóch przewoźników. Pierwszy powód wystąpił do sądu z żądaniem wobec DAIMLER AG na łączną kwotę 85.788,87 EUR i wobec VOLVO AB na łączną kwotę 112.656,98 EUR. Drugi przewoźnik wystąpił z powództwem wobec DAILMLER AG na łączną kwotę 64.755,11 EUR i wobec VOLVO AB na kwotę 221.910,83 EUR.

Sędzia odrzucił jednak żądania obydwu powodów twierdząc, że ocena ekspertów była nieprawidłowa odnośnie dokładnej wysokości poniesionego uszczerbku. Sędzia uznał, że ocenę uszczerbku, która była dokonana z wykorzystaniem metody określającej średnią wysokość dopłaty na 20,87% na podstawie faktur zakupu ciężarowek przez powoda, nie można uznać za uzasadnioną w sposób wystarczający.  

W ten sposób spełniają się prognozy i obawy wyrażane przez społeczność prawników dotyczące trudności, z którymi borykają się przewoźnicy, którzy chcą odnieść zwycięstwo w walce o uzyskanie odszkodowania za straty spowodowane przez zmowę producentów ciężarówek.

Kamieniem niezgody w podobnych przypadkach spraw sądowych staje się ocena ekspercka, obliczenie wysokości strat i właściwe uzasadnienie.

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.  

Powodzenia na drogach!

Zoya Ilienko
adwokat
1961 Abogados & Economistas
Partner kancelarii prawnej URVEST w Hiszpanii

Data publikacji 22.01.2019

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм