Zasady wykonywania przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej

Kraje Unii Europejskiej z Zachodniej Europy takie jak Austria, Belgia, Niemcy i inne wchodzące w skład tzw. Porozumienia Alliance du routier zaostrzyły sankcje za nieprzestrzeganie zasad przewozów kabotażowych, które określane są przez każdy kraj odrębnie, i w wyniku których przewoźnik może nawet stracić licencję.

W perspektywie strategicznej długofalowej polityki UE znajduje się zasada swobodnego okazywania usług transportowych. Jednakże w praktyce chodzi tutaj o wspólne działania Alliance du routier ukierunkowane na ograniczenie dostępu do rynku dla oferujących tańsze usługi transportowe przewoźników z Europy Wschodniej.

W związku z tym chcielibyśmy przypomnieć Wam najważniejsze zasady dostępu do międzynarodowego rynku przewozów drogowych obowiązujące we wszystkich krajach UE.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych od 14.05.2010 r. wprowadzono ujednolicenie zasad wykonywania kabotażowych przewozów drogowych we wszystkich krajach UE. 

Przewóz kabotażowy w zakresie transportu drogowego oznacza, że na terytorium jednego kraju UE przewoźnik z innego kraju wykonuje przewóz wewnętrzny. Przewoźnik wykonujący przewóz międzynarodowy oraz posiadający licencję UE ma prawo do wykonania tym samym środkiem transportu: 

  1. Nie więcej niż 3 (trzech) przewozów kabotażowych pod rząd, następujących w wyniku przewozu międzynarodowego z jednego kraju UE lub kraju trzeciego do kraju UE przyjmującego ładunek.  
  2. Ostatni rozładunek towaru podczas przewozu kabotażowego przed wyjazdem z kraju UE przyjmującego ładunek, powinien nastąpić w przeciągu 7 (siedmiu) dni licząc od dnia ostatniego rozładunku w tym kraju w ramach międzynarodowego przewozu ładunku/towaru.
  3. Nie więcej niż jednego przewozu kabotażowego w kraju UE w przeciągu 3 (trzech) dni licząc od dnia wjazdu na pusto na terytorium danego kraju.  

Należy również zwrócić uwagę na to, że  przewoźnik wykonujący przewóz kabotażowy powinien posiadać dowody na wykonanie przewozu międzynarodowego oraz wykonanie kabotażowych przewozów pod rząd w danym kraju. Dane o wykonywanych przewozach, które powinny być odzwierciedlone w liście przewozowym CMR lub innych dodatkowych dokumentach podczas wykonywania przewozu kabotażowego – to dane dotyczące nadawcy ładunku o odbiorcy ładunku, miejsce nadania i dostawy ładunku itp. 

Należy zaznaczyć, że wykonywanie tego rodzaju przewozów regulowane jest przez wewnętrzne prawo danego kraju UE, na którego terytorium wykonywany jest przewóz kabotażowy, gdy mowa jest o warunkach umowy przewozu, wymaganiach odnośnie przewozu poszczególnych rodzajów towaru, wadze i wymiarach środka transportu, wynagrodzeniu kierowcy oraz VAT na usługi transportowe,  o ile ustawodawstwo UE nie stanowi inaczej.

Kara za nieprzestrzeganie zasad dostępu do międzynarodowego rynku przewozów drogowych we wszystkich krajach UE jest również określana przez te kraje zgodnie z wewnętrznymi przepisami (ostrzeżenie, grzywna, czasowy zakaz wykonywania przewozów kabotażowych), a w ostateczności przewoźnik może nawet utracić licencję w wyniku wielokrotnego popełnienia wykroczeń ww. przepisów.

We Francji na przykład maksymalna kara grzywny dla przewoźnika wynosi 15.000 EUR oraz 1.500 EUR za brak ww. dokumentów.

Oprócz tego przewoźnik musi mieć na uwadze, że w przypadku wykrycia kabotażu środek transportu zostanie odprowadzony na parking karny i będzie się tam znajdował do czasu zapłacenia kary grzywny lub podjęcia decyzji zwalniającej przewoźnika z odpowiedzialności administracyjnej.   

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.  

Powodzenia na drogach! 

Anastazja Sziłowa
prawnik
LAWGISTICS
Partner Kancelarii Prawnej URVEST 

 

Data publikacji 07.08.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм