Zakaz noclegu w kabinie – najświeższe wiadomości i różnice w praktycznym zastosowaniu w krajach UE.

Począwszy od 2014 roku kilka krajów Unii Europejskiej zaczęło wprowadzać zmiany w swoim krajowym prawie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr (WE) 561/2006 z 15 marca 2006 r.

W szczególności zmiany dotyczyły art. 8 ust. 8 gdzie wymienione jest prawo kierowcy do odbycia swojego codziennego lub skróconego tygodniowego odpoczynku w kabinie środka transportu o ile jest ona wyposażona w miejsce do spania.

Jednakże ustawodawstwo w Belgii, Holandii i Francji przewiduje coś zupełnie odwrotnego, a mianowicie całkowity zakaz odbywania przez kierowcę 45-godzinnego odpoczynku w kabinie pojazdu.

Identyczny zakaz został wprowadzony w Anglii i Niemczech w 2017 roku. Zwracam uwagę na to, że  podejście do tej kwestii różni się w poszczególnych krajach.

Brak zgodności warunków UE i ustawodawstwa krajowego w poszczególnych krajach wywołał wiele zapytań ze strony przewoźników:

  • jak we właściwy sposób należy interpretować przepisy UE odnośnie miejsca odpoczynku?
  • czy należy bezwzględnie zakazać kierowcy odpoczynku w kabinie pojazdu jeśli przepisy UE na to zezwalają?
  • czy nałożenie kary grzywny, która sięga nawet 30.000 EUR w przypadku naruszenia przepisów krajowych jest zgodne z prawem?

W końcu 2017 roku Komisja Europejska oficjalnie określiła swoje stanowisko w powyższej kwestii.

Kiedy kierowca może odbyć tygodniowy odpoczynek w kabinie pojazdu? Jakie jest stanowisko UE w tej sprawie?

20 grudnia 2017 r. Sąd Europejski podjął decyzję w sprawie firmy Vaditrans przeciwko Państwu Belgijskiemu, która była rozpatrywana od 2014 roku.

Firma Vaditrans w swoim powództwie zwróciła się do Sądu Europejskiego o rozpatrzenie prawomocności całkowitego zakazu odpoczynku kierowcy w kabinie środka transportu. W swoim orzeczeniu Sąd Europejski szczegółowo określił, że w kabinie środka transportu kierowca może odbyć tylko skrócony tygodniowy odpoczynek, a nie pełny 45-godzinny.

Niniejsze orzeczenie wyznaczyło stanowisko UE wobec zakazu odpoczynku kierowcy w kabinie pojazdu.

Stanowisko to znajduje swoją podstawę w konieczności polepszenia warunków pracy kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy ładunków.

Nie dokonano określenia, że  kara za popełnienie związanych z tym wykroczeń jest dyskryminacyjna bądź niewspółmierna.

Na czym polega różnica w podejściu do sprawy zakazu 45-godzinnego odpoczynku kierowcy w kabinie pojazdu w Niemczech i Anglii i w pozostałych krajach, gdzie stosuje się ten zakaz?

Przepisy prawne w Niemczech zakładają, że jeśli kierowca zostanie zatrzymany w przypadku odbycia tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu, to uważa się, że odpoczynku w ogóle nie było, a za każdą godzinę, którą kierowca powinien był odpoczywać poza kabiną środka transportu, kierowca i jego pracodawca musza zapłacić grzywnę. Kierowca w wysokości 60 EUR za każdą godzinę, a pracodawca -180 EUR za każdą godzinę popełnienia tego wykroczenia.

11 września 2017 r. w Niemczech przeprowadzono pierwsze kontrole. Kara grzywny wynosiła średnio dla firmy 1.500 EUR a dla kierowcy 500 EUR.

W Anglii zakaz odbywania tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu wszedł w życie 1 listopada 2017 r. Jednakże stanowisko Anglii jest łagodniejsze wobec przewoźników. Odpoczynek w pojeździe nie jest zakazany ale musi odbywać się w ściśle określonych miejscach do tego przeznaczonych (na parkingu).

Kara grzywny za to wykroczenie wynosi 300 GBP (ok. 341 EUR).

W następnym artykule omówimy aktualną sytuację wokół ww. zakazu – stan na dzień dzisiejszy i perspektywy rozwoju.

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach oraz na seminarium w Polsce 25 i 26 stycznia 2018 roku.

Powodzenia na drogach!

Diana Iwanczenko
prawnik
„Lex Support” S.A.
partner firmy prawnej URVEST w UE

Data publikacji 23.01.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм