Wymagania odnośnie wynagrodzenia kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy ciężarowe w Europie – analiza porównawcza wg krajów

W poprzednim artykule wyjaśnialiśmy jakie są  wymagania wobec wynagrodzenia kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy ciężarowe na terytorium Francji. Oczywiście Francja nie jest jedynym krajem UE, na terytorium której zostały wprowadzone szczególne wymagania odnośnie wyjazdu kierowcy w trasę. Wymienione wymagania dotyczyły nie tylko wynagrodzenia lecz również specjalnego systemu kontroli dotyczącej przestrzegania ich przez przewoźników w różnych krajach.

Do listy krajów, na których terytorium wprowadzono te szczególne wymagania oraz system kontroli wynagrodzenia kierowców wchodzi też Austria, Belgia, Niemcy, Włochy, Luksemburg i Czechy. W celu lepszego zrozumienia szeregu wymagań przedstawiamy je w poniższej tabeli.

Wymagania odnośnie wynagrodzenia kierowców w krajach UE – tabela porównawcza.

Kraj UE Uwagi Wysokość min.wynagrodzenia kierowców Wykaz dokumentów, które muszą być na pokładzie pojazdu/w wersji elektronicznej Komentarz Wysokość grzywny

Austria
Przewozy międzynarodowe (załadunek/rozładunek na terytorium Austrii)
przewozy kabotażowe na terytorium Austrii
Staż pracy do 5 лет — 8.69 EUR/godz.
staż pracy od 5 dо 10 lat — 8.91 EUR/godz.
staż pracy od 10 dо 15 lat— 9.12 EUR/godz.
staż pracy od 15 dо 20 lat — 9.40 EUR/godz.
staż pracy od 10 dо 15  — 9.61 EUR/godz.
Dokument papierowy/elektroniczny:
1) Austriackie powiadomienie ZKO3
2) certyfikat A1
3) kopia umowy o pracę w języku niemieckim lub angielskim
4) Informacja o wynagrodzeniu w języku niemieckim lub angielskim
Dokumenty mogą być w wersji elektronicznej np. na tablecie
Niezbędny jest certyfikat z terminem ważności 6 miesięcy
platforma elektroniczna
od 1 000.00 EUR do 10 000.00 EUR za wykroczenie  (do 3 kierowców)
оd 2 000.00 EUR dо 20 000.00 EUR za wykroczenie  (ponad 3 kierowców)
оd 4 000.00 EUR dо 50 000.00 EUR za powtórne wykroczenie
оd 500.00 EUR dо 20 000.00 EUR polegające na braku dokumentów

Belgia
Przewozy kabotażowe na terytorium Belgii 11.25 EUR / godz. (kierowca w pojeździe o dmc od 7 dо 15 ton)

11.65 EUR / godz. (kierowca w pojeździe o dmc pow. 15 ton)
Dokument papierowy:
1) umowa o pracę z  kierowcą w języku francuskim (warunek niekonieczny)
2) Certyfikat A1
3) Informacja o wynagrodzeniu
Niezbędny jest certyfikat z terminem ważności 12 miesięcy
platforma elektroniczna
konieczność posiadania swojego przedstawiciela na terytorium Belgii
dо 687 500.00 EUR wobec pracodawcy
оd 500.00 EUR (z możliwością zmniejszenia do 250.00 EURdо 2 500.00 EUR za wykroczenie

Włochy
Przewozy kabotażowe na terytorium Włoch 1 642.37 EUR/ miesiąc Dokument papierowy:
1) Powiadomienie o kabotażu (wydruk)
Dokument elektroniczny:
1) kopia umowy o pracę z kierowcą w języku włoskim
Niezbędny jest certyfikat z terminem ważności  3 miesiące
platforma elektroniczna , 
konieczność posiadania swojego przedstawiciela na terytorium Włoch
dо 150 000.00 EUR wobec pracodawcy
оd 150.00 EUR za wykroczenie polegające na braku dokumentów do 6 000.00 EUR za brak przedstawiciela
Luksemburg Przewozy międzynarodowe (załadunek/rozładunek na terytorium Luksemburga)
przewozy kabotażowe na terytorium Luksemburga
11.55 EUR /godz. (kierowca niewykwalifikowany)

13.86 EUR /godz. (kierowca wykwalifikowany)
Dokument papierowy:
1) Badge Social card (wydruk)
Dokument elektroniczny:
1) Certyfikat A1
2) umowa o prace z kierowcą
Na żądanie trzeba okazać::
3)Zaświadczenie medyczne
4) Jeśli kierowca nie jest obywatelem UE – dokument poświadczający miejsce zamieszkania/karta pobytu.
5) tzw.Certyfikat akredytacji zawodowej kierowcy potwierdzający odbycie szkolenia zawodowego odpowiadającego wykonywanemu zawodowi.
platforma elektroniczna
konieczność posiadania swojego przedstawiciela na terytorium Luksemburga
оd 251.00 EUR dо 3 750 EUR za wykroczenie

w przypadku kolejnej kary grzywny, Inspekcja Pracy może ukarać firmę grzywną w wysokości podwójnej maksymalnej kwoty grzywny.

Czechy
Przewozy międzynarodowe (załadunek/rozładunek na terytorium Czech)
przewozy kabotażowe na terytorium Czech
Dokument elektroniczny:
1) kopia umowy o pracę z kierowcą w języku czeskim
dо 20 000.00 EUR na pracodawcę

Po zapoznaniu się z informacją przedstawioną w tabeli można przypuścić, że wymagania niektórych krajów są podobne, ale mają szereg wariantów, a mianowicie:

  • Jedynym krajem gdzie nie ma konieczności posiadania zagranicznego przedstawiciela jest Austria;
  • W Austrii i Francji za nieprzestrzeganie ww. wymagań przewidziana jest odpowiedzialność administracyjna i karna wobec kierownictwa firmy przewozowej;
  • W Belgii maksymalna kara grzywny wobec przewoźnika wynosi 687 500.00 EUR;
  • W Belgii i we Włoszech specjalne wymagania odnoszą się tylko wobec przewozów kabotażowych;
  • Najkrótszy termin działania certyfikatu jest we Włoszech – 3 (trzy) miesiące;
  • Najwyższa stawka godzinowa jest w Luksemburgu i wynosi 13.86 EUR/godz.

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach oraz na seminarium w Polsce 25 i 26 stycznia 2018 roku.

Powodzenia na drogach!

Diana Iwanczenko
prawnik
„Lex Support” S.A.
partner firmy prawnej URVEST w UE

Data publikacji 10.01.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм