W jaki sposób zaskarżyć decyzję inspektora inspekcji transportowej w trybie instytucjonalnym?

W ostatnim czasie przewoźnicy międzynarodowi coraz częściej zmuszeni są do zaskarżania decyzji w sprawie o popełnienie wykroczenia administracyjnego (dalej: decyzja), podjętej przez funkcjonariusza rosyjskiej inspekcji transportowej (Federalnej Służby ds. Nadzoru w  Zakresie Transportu) w stosunku do kierowców i firm transportowych.

Jednocześnie niektórzy przewoźnicy uważają, że decyzję można zaskarżyć tylko w sądzie. W rzeczywistości jest jednak inaczej!

Zgodnie z zapisami art. 30.1 kodeksu wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej (KoAP FR) decyzja podjęta przez funkcjonariusza, może być zaskarżona w organie wyższym, do osoby na stanowisku kierowniczym danego urzędu albo w sądzie rejonowym zgodnie z miejscem rozpatrzenia sprawy.

Przepisy prawne przewidują, że przewoźnik ma prawo do złożenia zaskarżenia decyzji podjętej przez funkcjonariusza inspekcji transportowej do osoby na stanowisku kierowniczym w urzędzie i do organu wyższego.

Zgodnie z zapisami regulaminów administracyjnych dla rosyjskiego inspektora transportowego osobą na stanowisku kierowniczym urzędu jest:

 • Osoba na stanowisku kierowniczym w Zarządzie Międzyregionalnym, gdzie odbywa on służbę, tj. zastępca naczelnika wydziału, naczelnik wydziału, zastępca naczelnika zarządu, naczelnik zarządu itd.;
 • Osoba na stanowisku kierowniczym w Federalnej Służbie ds. Nadzoru w Zakresie Transportu.

A więc zaskarżenie może być złożone:

 • Do Międzyregionalnego Zarządu inspekcji transportowej zgodnie z miejscem znajdowania się oddziału terytorialnego tego zarządu , gdzie pracuje inspektor transportowy.
 • Bezpośrednio do Międzyregionalnego Zarządu, który może znajdować się w innym miejscu – podmiocie (obwodzie, kraju, republice) Federacji Rosyjskiej.
 • Do służby federalnej, której podlega dany Zarząd.

PRZYKŁAD:

Zaskarżenie decyzji podjętej przez inspektora terytorialnego oddziału państwowego nadzoru drogowego obwodu pskowskiego w Północno-Wschodnim Międzyregionalnym Zarządzie Państwowego Nadzoru Drogowego Federalnej Służby ds. Nadzoru w Zakresie Transportu,  wnioskodawca może złożyć do:

 • Naczelnika terytorialnego oddziału państwowego nadzoru drogowego w obwodzie pskowskim (Psków);
 • Zastępcy naczelnika Północno-Wschodniego Międzyregionalnego Zarządu Państwowego Nadzoru Drogowego (Psków);
 • Naczelnika Północno-Wschodniego Międzyregionalnego Zarządu Państwowego Nadzoru Drogowego (Nowogród Wielki);
 • Szefa Federalnej Służby ds. Nadzoru w Zakresie Transportu (Moskwa).

Należy rozumieć, że zaskarżenie decyzji powinno być złożone zgodnie z ogólnymi zasadami, w oryginale i być oryginalnie podpisane.

Nie ma możliwości złożenia zaskarżenia w postaci faksu lub e-maila, oprócz przypadków, gdy zaskarżenie jest złożone w postaci dokumentu elektronicznego tzn. z wykorzystaniem elektronicznego podpisu cyfrowego.

Zaskarżenie powinno być dostarczone na dziennik podawczy osobiście za uzyskaniem numeru korespondencji wpływającej lub pocztą kurierską.

Trzeba też pamiętać, że  zaskarżenie decyzji może być złożone w terminie 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania albo doręczenia kopii decyzji.

Jakie zalety ma złożenie zaskarżenia decyzji w trybie instytucjonalnym?

Największą zaletą jest to, że występuje tu skrócony tryb rozpatrzenia zaskarżenia, tj. tylko 10 (dziesięć) dni od dnia wpływu wraz ze wszystkimi materiałami do organu, osoby na stanowisku kierowniczym, która jest kompetentna w rozpatrzeniu tego zaskarżenia.

Dla porównania – sąd może rozpatrywać zaskarżenie w przeciągu dwóch miesięcy od dnia jego wpływu do sądu wraz ze wszystkimi materiałami.

Dlatego też w przypadku jeśli przewoźnik (kierowca) chce w trybie przyspieszonym zaskarżyć nieuzasadnioną jego zdaniem decyzję, to może zrobić to w trybie instytucjonalnym.

W przypadku odmowy zadośćuczynienia zaskarżenia, które było złożone w trybie instytucjonalnym, to okoliczność ta nie będzie stanowić przeszkody w późniejszym złożeniu zaskarżenia do sądu.

W przypadku wystąpienia do sądu przewoźnik, który złożył wcześniej zaskarżenie w trybie instytucjonalnym powinien wskazać dwa dokumenty w charakterze dokumentów zaskarżanych, a mianowicie:

 1. Decyzję inspektora transportowego.
 2. Decyzję organu wyższego w sprawie  zaskarżenia złożonego w trybie instytucjonalnym.

Zaskarżenie ww. przedsądowych dokumentów powinno być złożone w terminie 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania lub doręczenia kopii decyzji osoby na stanowisku kierowniczym w inspekcji transportowej.

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.  

Powodzenia na drogach!

Władimir Malgin
Prawnik
Kancelarii Prawnej URVEST

Data publikacji 02.10.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм