W jaki sposób wykonać tranzyt towaru rozłożonego na części zgodnie z nowymi przepisami celnymi.

Jednym z aktualnych problemów związanych z wykonywaniem międzynarodowych przewozów dla przewoźników i podmiotów prowadzących handel zagraniczny był i pozostaje przewóz i umieszczenie towaru w częściach lub rozłożonego na części składowe w procedurze celnej tranzytu celnego. Odnoszą się do nich najczęściej wszelkiego rodzaju linie produkcyjne, skomplikowane urządzenia o wielkich rozmiarach, które składane są w miejscu dostawy itp., a w szczególności jeśli ich przewóz wykonywany jest przez kilka pojazdów.

Podczas prac nad nowym kodeksem celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, który wszedł w życie z początkiem 2018 roku, udzielono szczególna uwagę zasadom wykonywania przewozu tego rodzaju towarów.

Niektórzy przewoźnicy spotkali się już z tym, że  fakt posiadania pisma od nadawcy/odbiorcy mówiącego o tym, że w danym środku transportu przewożony jest tylko fragment rozłożonego na części ładunku wcale nie ułatwia procesu odprawy celnej, jak było to wcześniej.

W niniejszej publikacji rozpatrzymy podstawowe niuanse przepisów celnych, z którymi trzeba zapoznać się by nie popełnić błędu podczas wykonywania przewozu i umieszczenia ładunku przewożonego w częściach w procedurze celnej tranzytu celnego.

Podczas  umieszczania  ładunku przewożonego w częściach w procedurze celnej tranzytu celnego powstają dwa zasadnicze pytania:

  • Czy należy odrębnie zgłaszać każdy element ładunku przewożonego w częściach czy też należy wymienić w deklaracji nazwę jednolitego towaru po jego złożeniu;
  • Czy należy wskazać kod celny  odrębnie co do każdego elementu ładunku przewożonego w częściach czy też należy wskazać kod celny towaru już po jego złożeniu.

Aby odpowiedzieć na te pytania należy zapoznać się uważnie z przepisami prawnymi.

W art. 107 ustęp 1 kc EAUG wymieniona jest lista danych, które należy podać w deklaracji celnej, do których odnoszą się m.in. kod celny przemieszczanych towarów (pkt 5). Jednocześnie mówi się tam o tym, że wobec towaru przewożonego w częściach (elementach składowych), który przemieszczany jest za pomocą jednego lub kilku środków transportu,  mogą być wymienione dane dotyczące kodu celnego towaru /… / zgodnie z podjętą wobec tego towaru decyzją wstępną dotycząca sklasyfikowania towaru albo decyzją o sklasyfikowaniu towaru, przemieszczanego przez granicę celną EAUG w częściach (w postaci rozłożonej na części), m.in. w postaci nieskompletowanej lub niezupełnej (decyzja o sklasyfikowaniu).

Oprócz tego, jednocześnie z kc EAUG z dniem 01.01.2018 r. weszła w życie Decyzja Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Ekonomicznej nr 138 z 07.11.2017 r.

Istota niniejszej Decyzji sprowadza się do tego, że zgłoszenie elementów składowych towaru przewożonego w częściach ze wskazaniem kodu celnego towaru po jego złożeniu, a także obliczenie wysokości zabezpieczenia celnego wg stawek odnoszących się do towaru po jego złożeniu, możliwe jest tylko w przypadku jeśli  podjęta została decyzja wstępna lub decyzja o sklasyfikowaniu.

W tej ogólnej tendencji wyróżnia się jedynie  krajowe ustawodawstwo Republiki Białoruś, które dopuszcza możliwość potwierdzenia kodu celnego towaru w postaci rozłożonej na części, również za pomocą deklaracji eksportowej kraju wywozu, pomimo ww. dokumentów. Lecz ponieważ w nowych wspólnych przepisach celnych EAUG i w krajowym ustawodawstwie w pozostałych krajach EAUG, w tym również rosyjskim nie ma podobnych zapisów, to uproszczenie to dotyczy tylko tych towarów, które są wwożone do obrotu na terytorium Białorusi.

Należy zaznaczyć, że żaden z przepisów celnych nie umożliwia w bezpośredni sposób dokonania zgłoszenia towaru przewożonego w częściach, który jest przewożony przez kilka środków transportu, w charakterze jednolitego towaru  (bez wskazania w deklaracji nazwy każdego odrębnego elementu), nawet w takim przypadku jeśli została podjęta decyzja wstępna lub decyzja o sklasyfikowaniu.

Zgodnie z istotą ustawodawstwa decyzje te stanowią uproszczenie tylko wobec kodu celnego towaru ale nawet  jeśli zostały one podjęte, to deklaracja tranzytowa powinna być złożona wobec odrębnych elementów składowych towaru przewożonego w danym środku transportu a nie wobec skompletowanego w całości towaru.  

Na podstawie przepisów celnych regulujących przewóz towaru w częściach, możemy przekazać następujące zalecenia praktyczne:

  1. Wszystkie elementy składowe towaru przewożonego w częściach za pomocą kilku środków transportu jednocześnie lub w pewnym okresie czasu, powinny być zgłoszone jako towar samodzielny. Lista jest wskazana w deklaracji tranzytowej.
  2. W przypadku braku decyzji wstępnej albo decyzji o sklasyfikowaniu wszystkie elementy składowe należy zgłosić wskazując kod celny odrębnie wobec każdego elementu.
  3. W przypadku braku decyzji wstępnej albo decyzji o sklasyfikowaniu jeśli w dokumentach transportowych i handlowych brak informacji o wszystkich elementach składowych towaru przewożonego w częściach i kodów celnych, to nie ma konieczności wprowadzania zmian do danych dokumentów. Wystarczy przedłożyć zgłoszenie podpisane przez przewoźnika (specyfikację), które będzie zawierało szczegółowe rozpisanie przewożonego towaru wg elementów składowych i kodu celnego.
  4. W przypadku podjęcia decyzji wstępnej lub decyzji o sklasyfikowaniu, wszystkie elementy składowe, które są przewożone i wymienione w ww. decyzjach  mogą być zgłoszone ze wskazaniem jednolitego kodu celnego właściwego wobec towaru po jego złożeniu.
  5. W przypadku podjęcia decyzji wstępnej lub decyzji o sklasyfikowaniu jeśli towar jest przewożony przez kilka środków transportu, to stosowną decyzję należy załączyć do deklaracji tranzytowej podczas wwozu pierwszej partii towaru. Podczas zgłaszania kolejnych partii towaru należy powołać się na ww. decyzję w deklaracji tranzytowej, ale nie ma konieczności załączania samej decyzji.
  6. Jakiekolwiek inne dokumenty  takie jak list przewozowy, faktura, list załadunkowy, pisma nadawcy/odbiorcy potwierdzające fakt, że przewożony towar stanowi element składowy towaru w postaci rozłożonej na części, nie stanowi podstawy do zgłoszenia tego towaru na podstawie jednolitego kodu celnego. W takim przypadku organ celny ma formalne prawo do zażądania aby dokonać zmiany w zgłoszeniu.    

Zgodnie z powyższym,    na dokonanie odprawy celnej towaru rozłożonego na części istotny wpływ ma to czy została podjęta decyzja wstępna lub decyzja o sklasyfikowaniu.

O tym kto i w jaki sposób może uzyskać ww. decyzje i czym się one różnią powiemy Wam w jednej z kolejnych publikacji.

Podczas planowania przewozu towaru w postaci rozłożonej na części na terytorium EAUG należy dokładnie zaplanować swoje działania, monitorować wszelkie przepisy i zapoznawać się z zaleceniami.

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach oraz na na Konferencji Praktycznej w Kazachstanie 4 kwietnia 2018 r.. i seminarium w Turcji 12 kwietnia 2018 r 

Powodzenia na drogach!

Aleksiej ZIMIN
Prawnik
Kancelaria Prawna URVEST

Data publikacji 03.04.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм